2.3 charakteryzuje odmienności ustrojów państw zachodnich i państw bloku sowieckiego – z wykorzystaniem swojej wiedzy o różnicach między demokracją i totalitaryzmem

Skopiowano

Materiały

Podzieleni – Niemcy po dwóch stronach muru

Z tym scenariuszem przeprowadzisz lekcję historii i teraźniejszości podczas której młodzi ludzie: poznają genezę powstania RFN i NRD, cechy charakterystyczne ustrojów obu państw, poznają historię muru berlińskiego, jego symbolikę i znaczenie dla Niemiec i świata doby zimnowojennej, poznają skutki procesu zjednoczeniowego oraz przyczyny różnic w ocenach procesu zjednoczenia we współczesnym społeczeństwie niemieckim, nauczą się identyfikować różnice pomiędzy państwem demokratycznym a totalitarnym, zrozumieją przyczyny i skutki podziału Niemiec, w tym również dalekosiężne skutki procesu zjednoczeniowego. Lekcja realizuje zagadnienie II.3 podstawy programowej przedmiotu HiT
Skopiowano

Scenariusz zajęć „Totalitaryzmy i demokratyzacja”

W tym materiale znajdziesz narzędzia, które możesz wykorzystać do omówienia z uczennicami i uczniami tematu systemów totalitarnych i demokratyzacji w XX wieku.
Skopiowano

Historia gospodarcza po II wojnie światowej

Prezentacja dotycząca historii gospodarczej w latach 1945-2015
Skopiowano

Totalitaryzm, kolektyw idealny

Temat obejmuje zagadnienie rządów totalitarnych w historii i mechanizmów działania, przejawów totalizmu w życiu człowieka. Poniższy zbiór materiałów może posłużyć do całościowego omówienia tematu, ale nie przedstawia pełnej faktografii, dotyczącej historii wszystkich państw totalitarnych. Jest to materiał służący zrozumieniu, czym jest totalitaryzm. Materiały obejmują treści dotyczące ideału społeczeństwa zakładanego przez rządy totalitarne, roli kobiet i mężczyzn, roli, jaką pełni wizerunek wroga zewnętrznego, a przede wszystkim wewnętrznego, wreszcie pozycji wodza wobec społeczeństwa.  
Skopiowano

Sowietyzacja Europy Środkowo-Wschodniej

Po zapoznaniu się z materiałem: Wymienisz kolejne etapy przejmowania władzy przez komunistów w Europie Środkowo‑Wschodniej. „Kij i marchewka” – scharakteryzujesz metody, jakimi posługiwali się komuniści, walcząc o władzę w regionie. Wyjaśnisz, dlaczego jugosłowiański przywódca komunistyczny Josip Broz‑Tito został uznany za wroga Stalina. Młoty, sierpy, czerwone gwiazdy, „kolejka po mięso”… Opiszesz środki komunistycznej propagandy wizualnej i wyjaśnisz ich znaczenie.
Skopiowano

“Defilada”

Film ukazuje Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną w momencie obchodów 40. rocznicy jej istnienia. Uroczystości zbiegły się w czasie z olimpiadą w Seulu. Władze komunistyczne postawiły sobie za cel zorganizowanie święta narodowego tak, by siłą wyrazu i rozmachem przyćmiło światowe święto sportu. Niezależnie od położenia geograficznego, totalitaryzm ma wszędzie tę samą twarz.
Skopiowano