2.7 wyjaśnia, jakie znaczenie miał plan Marshalla oraz czym był „cud gospodarczy” w RFN

Skopiowano

Materiały

Plan Marshalla

W czerwcu 1947 roku amerykański sekretarz stanu George Marshall zarysował swój plan odbudowy europejskiej gospodarki. Pomoc miała być udzielana m.in. w postaci żywności, dotacji na zakup sprzętu, na poprawę systemów transportowych, czy inwestycje. Propozycja przyjęta w kwietniu 1948 roku znana była jako plan Marshalla lub Program Odbudowy Europy. Administracja amerykańska dążyła do zapewnienia ożywienia gospodarczego i stabilizacji politycznej w Europie, w tym w Wielkiej Brytanii, Francji i Włoszech, stojących po II wojnie światowej w obliczu trudności finansowych.
Skopiowano

Komuniści odrzucają plan Marshalla

9 lipca 1947 roku polski komunistyczny rząd pod naciskiem Związku Radzieckiego odrzucił zaproszenie na konferencję w Paryżu w sprawie planu Marshalla. Rząd polski wystosował do rządów Wielkiej Brytanii i Francji notę protestacyjną przeciwko uprzywilejowaniu Niemiec w w odbudowie Europy.
Skopiowano

Henderson: Niemiecki cud gospodarczy

Po II wojnie światowej niemiecka gospodarka leżała w gruzach. Wojna oraz hitlerowska taktyka spalonej ziemi zniszczyły 20% wszystkich budynków mieszkalnych. Produkcja żywności na jednego mieszkańca w 1947 roku wynosiła tylko 51% poziomu z 1938 roku, a oficjalne racje żywnościowe ustalone przez władze okupacyjne wahały się między 1040 a 1550 kalorii dziennie. Produkcja przemysłowa w 1947 roku wynosiła zaledwie jedną trzecią poziomu z 1938 roku. Ponadto znaczna część niemieckich mężczyzn w wieku produkcyjnym była martwa[1]. W tamtym czasie sądzono, że Niemcy Zachodnie będą musiały stać się największym klientem amerykańskiego państwa opiekuńczego; jednak dwadzieścia lat później niemieckiej gospodarce zazdrościła większość świata. A niecałe dziesięć lat po wojnie mówiło się już o niemieckim cudzie gospodarczym.
Skopiowano

Historia gospodarcza po II wojnie światowej

Prezentacja dotycząca historii gospodarczej w latach 1945-2015
Skopiowano

Plan Marshalla (1947). Amerykańska pomoc dla zrujnowanej Europy

Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz, dlaczego Amerykanie po II wojnie światowej zaoferowali Europejczykom ponad 10 miliardów dolarów pomocy w ramach planu Marshalla oraz dlaczego Polska nie znalazła się w gronie obdarowanych. Ocenisz tę pomoc i jej konsekwencje, korzystając z opinii różnych historyków. Określisz, jakie znaczenie miał plan Marshalla dla początków integracji europejskiej.
Skopiowano