3.16 wyjaśnia znaczenie ideowo-moralne duszpasterskiego programu prymasa Stefana Wyszyńskiego (Jasnogórskie Śluby Narodu, Wielka Nowenna, obchody milenijne); wskazuje zasługi Kościoła dla integracji Ziem Zachodnich i Północnych z resztą Polski

Skopiowano

Materiały

Program i działalność kardynała Stefana Wyszyńskiego – dr Dominika Kozłowska, Znak

📖 Kardynał Stefan Wyszyński stał na czele polskiego Kościoła w latach 1948-1981. Czas, w którym sprawował funkcję prymasa, obfitował w konflikty między peerelowskim państwem a Kościołem. Inicjatywy podejmowane wówczas przez kardynała Wyszyńskiego miały wpływ na postawy społeczeństwa. 🔹 Na czym opierał swój program duszpasterski kardynał Wyszyński? 🔹 W jakich okolicznościach powstały Jasnogórskie Śluby Narodu? 🔹 Jakie znaczenie dla procesu pojednania między Polską a Niemcami miał list polskich biskupów?
Skopiowano

Wyszyński vs. Gomułka | Dudek o Historii

Opowieść profesora Dudka na temat konfliktu między Stefanem Wyszyńskim a Władysławem Gomułką. Wykład ilustrowany archiwalnymi nagraniami i zdjęciami.
Skopiowano

Prymas Stefan Wyszyński

Portal Polskiego Radia na temat Stefana Wyszyńskiego.
Skopiowano

Tekst orędzia biskupów polskich do niemieckich z 1965 r.

Treść orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich wysłany z Rzymu 18 listopada 1965 roku.
Skopiowano

Kościół katolicki Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rozmowa z ks. prof. Andrzejem Szostkiem

Kardynał Stefan Wyszyński przyszedł na świat na początku XX w. w nadbiebrzańskiej wsi Zuzela położonej na pograniczu Mazowsza i Podlasia. W latach dwudziestych ukończył Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku, a następnie studiował prawo kanoniczne na KUL. Tam też uzyskał stopień doktora. 4 marca 1946 r. papież mianował go biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej, a 12 listopada 1948 r., po śmierci kardynała Hlonda, arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, prymasem Polski. Stał się tym samym najważniejszą postacią w polskim Kościele. W 1953 r. został mianowany kardynałem. Przeszedł do historii Kościoła jako prymas Tysiąclecia.
Skopiowano

Jaką Polskę kard. Wyszyński zapisał w “Pro memoria”?

Dlaczego kard. Stefan Wyszyński postanowił prowadzić zapiski? Jaki obraz Polski i samego Kościoła z nich się wyłania?
Skopiowano