3.16 wyjaśnia znaczenie ideowo-moralne duszpasterskiego programu prymasa Stefana Wyszyńskiego (Jasnogórskie Śluby Narodu, Wielka Nowenna, obchody milenijne); wskazuje zasługi Kościoła dla integracji Ziem Zachodnich i Północnych z resztą Polski

Skopiowano

Materiały

Wyszyński vs. Gomułka | Dudek o Historii

Opowieść profesora Dudka na temat konfliktu między Stefanem Wyszyńskim a Władysławem Gomułką. Wykład ilustrowany archiwalnymi nagraniami i zdjęciami.
Skopiowano

Program i działalność kardynała Stefana Wyszyńskiego – dr Dominika Kozłowska, Znak

📖 Kardynał Stefan Wyszyński stał na czele polskiego Kościoła w latach 1948-1981. Czas, w którym sprawował funkcję prymasa, obfitował w konflikty między peerelowskim państwem a Kościołem. Inicjatywy podejmowane wówczas przez kardynała Wyszyńskiego miały wpływ na postawy społeczeństwa. 🔹 Na czym opierał swój program duszpasterski kardynał Wyszyński? 🔹 W jakich okolicznościach powstały Jasnogórskie Śluby Narodu? 🔹 Jakie znaczenie dla procesu pojednania między Polską a Niemcami miał list polskich biskupów?
Skopiowano

Prymas Stefan Wyszyński

Portal Polskiego Radia na temat Stefana Wyszyńskiego.
Skopiowano