3.16 wyjaśnia znaczenie ideowo-moralne duszpasterskiego programu prymasa Stefana Wyszyńskiego (Jasnogórskie Śluby Narodu, Wielka Nowenna, obchody milenijne); wskazuje zasługi Kościoła dla integracji Ziem Zachodnich i Północnych z resztą Polski

Skopiowano

Materiały

Maria Pawlak

Historia relacji Kościoła katolickiego z PRL z perspektywy biografii Prymasa Tysiąclecia

Zajęcia poświęcone są historii Kościoła katolickiego w Polsce po II wojnie światowej. Przez osobę prymasa Stefana Wyszyńskiego uczniowie poznają relacje państwa z Kościołem. Jak w kolejnych dekadach po wojnie kształtowały się wpływy władzy i wpływy Kościoła? Dlaczego postać prymasa była szczególnie ważna dla przedstawicieli PZPR? Co on sam myślał o władzy ludowej? Jak społeczeństwo w państwie z zasady ateistycznym mogło i chciało wierzyć w Boga?
Skopiowano