3.2 wyjaśnia pojęcie dekolonizacji oraz wskazuje jej główne etapy i konsekwencje

Skopiowano

Materiały

Scenariusz zajęć „Historia kolonializmu”

W tym materiale znajdziesz narzędzia, które możesz użyć do omówienia z uczniami i uczennicami historii kolonizacji i dekolonizacji.
Skopiowano

The British Museum is full of stolen artifacts (język angielski)

W londyńskim Muzeum Brytyjskim znajdują się jedne z największych skarbów kulturowych i historycznych na świecie, a znaczna ich liczba została zabrana podczas wielowiekowych rządów imperialnych Wielkiej Brytanii. W ostatnich latach wiele krajów, którym brakuje dziedzictwa kulturowego, zwróciło się o zwrot niektórych z tych przedmiotów. Vox zabiera nas na wycieczkę po muzeum „Nie przegap”, aby zobaczyć skradzione artefakty.
Skopiowano

Długa droga wyzwolenia: mechanizmy procesu dekolonizacji i jego następstwa

Temat obejmuje proces dekolonizacji i jej skutki zarówno europejskie, jak i w krajach wyzwolonych spod kolonialnej dominacji. Z tym wiąże się pojęcie neokolonializmu, jako polityki odbudowy lub zdobywania wpływów w osłabionych strukturach demokratycznych nowopowstałych państw. Materiały przedstawiają także miejsce neokolonializmu w czasach zimnej wojny. Podjęte zostały także kwestie nienawiści, ludobójstwa i rozliczenia z przeszłością.
Skopiowano

Dekolonizacja Afryki. Polityka apartheidu

Po II wojnie światowej w polityce dawnych mocarstw kolonialnych nastąpiła znacząca zmiana. Spośród państw, które ten konflikt przegrały, Niemcy nie miały już posiadłości zamorskich (od końca I wojny światowej ), swoje kolonie straciły również Włochy. Francja i Wielka Brytania zaś nie miały już statusu mocarstw i brakowało im środków na utrzymanie władzy poza kontynentem. Duży wpływ na sytuację w koloniach miały przemiany kulturowe zachodzące w Afryce – mieszkańcy kolonii coraz częściej i głośniej domagali się prawa do własnych państw. Mówiła o tym także Karta atlantycka, a ONZ postulowała wprowadzenie w życie prawa do samostanowienia.
Skopiowano

Dekolonizacja Afryki. Polityka Apartheidu

Po II wojnie światowej w polityce dawnych mocarstw kolonialnych nastąpiła znacząca zmiana. Spośród państw, które ten konflikt przegrały, Niemcy nie miały już posiadłości zamorskich (od końca I wojny światowej ), swoje kolonie straciły również Włochy. Francja i Wielka Brytania zaś nie miały już statusu mocarstw i brakowało im środków na utrzymanie władzy poza kontynentem. Duży wpływ na sytuację w koloniach miały przemiany kulturowe zachodzące w Afryce – mieszkańcy kolonii coraz częściej i głośniej domagali się prawa do własnych państw. Mówiła o tym także Karta atlantycka, a ONZ postulowała wprowadzenie w życie prawa do samostanowienia.
Skopiowano

Kolonie francuskie (Półwysep Indochiński, kraje Maghrebu)

Po II wojnie światowej doszło do procesu dekolonizacji, czyli rozpadu zamorskich imperiów. Mieszkańcy dotychczasowych kolonii w Afryce i Azji wykorzystali trudności mocarstw wyczerpanych kosztownymi działaniami wojennymi, by ogłaszać niepodległość. Proces ten, wyjątkowo bolesny dla obu stron konfliktu, nie ominął też posiadłości francuskich w Indochinach oraz krajach Maghrebu.
Skopiowano