3.7 wyjaśnia zjawisko „kultury masowej” i powstawanie w niej osobnego nurtu kultury młodzieżowej

Skopiowano

Materiały

Kultura masowa

Zobacz w Encyklopedii PWN
Skopiowano

Zmiany obyczajowe po II wojnie światowej. Styl życia, muzyka i moda

Społeczeństwo drugiej połowy XX w. zmieniało się na niespotykaną dotąd skalę i w zawrotnym tempie. Proces ten można zaobserwować zwłaszcza w państwach należących do bogatej cywilizacji Zachodu. Niniejszy e‑materiał dotyczy przede wszystkim Ameryki Północnej, Europy i Australii, jakkolwiek w związku z rewolucją technologiczną i globalizacją poruszone w nim kwestie odnoszą się w pewnym stopniu również do pozostałych kontynentów.
Skopiowano

Kultura elitarna

Mało prawdopodobne, aby ktokolwiek, zestawiając nagranie Stabat Mater Krzysztofa Pendereckiego z obchodami Oktoberfestu, oba te wydarzenia zaliczył do tej samej kategorii. Jednakże próba wyczerpującego odróżnienia dzieł kultury elitarnej od wytworów kultury popularnej musi się skończyć niepowodzeniem. Nie można sformułować żadnej definicji kultury elitarnej, jednoznacznie odróżniającej ją od kultury popularnej. Jest to nierzadki w naukach społecznych przypadek, gdy ścisłość definicyjną należy zastąpić procesem rozumienia. Materiał ten temu właśnie służy. Nie oferuje jednoznacznych rozstrzygnięć, ale zaprasza do wychwytywania różnic.
Skopiowano