4.5 wyjaśnia znaczenie postanowień Konferencji BWE w Helsinkach (1975 rok); charakteryzuje treść „pięciu koszyków” helsińskiej konferencji

Skopiowano

Materiały

OBWE – geneza i współczesność

Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz genezę OBWE. Wymienisz główne instytucje i działania OBWE. Ocenisz skuteczność Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
Skopiowano

Rozprzężenie w Helsinkach – nadzieja dla PRL (1975)

Helsińska konferencja trzydziestu pięciu państw pod przewodnictwem USA i ZSRR została zwołana dla rozstrzygnięcia najważniejszych problemów międzynarodowych. Jej przebieg zwiastował rozprzężenie w relacjach obu bloków i dał nadzieje na respektowanie praw człowieka po wschodniej stronie żelaznej kurtyny.
Skopiowano