5.18 wyjaśnia znaczenie walki z korupcją dla kultury politycznej i efektywności gospodarczej państwa

Skopiowano

Materiały

Korupcja w służbie zdrowia

Scenariusz lekcji podejmującej tematykę dobra i usług publicznych, uczciwości, dobra prywatnego a dobra publicznego, konfliktu interesów, łapówek oraz korupcji.
Skopiowano

Najczęściej spotykane patologie władzy

Po zaoznaniu się z materiałem: Scharakteryzujesz pojęcie patologie władzy. Przeanalizujesz najczęściej spotykane patologie władzy i wskażesz przykłady ich występowania. Rozważysz negatywne konsekwencje biurokratyzacji, korupcji, nepotyzmu i demagogii.
Skopiowano

Problemy społeczne – korupcja

Po zapoznaniu się z materiałem: Scharakteryzujesz korupcję jako przejaw patologii życia publicznego. Ocenisz skalę korupcji i skuteczność jej zwalczania. Przeanalizujesz przepisy prawne, które odnoszą się do walki z korupcją.
Skopiowano

Klientelizm w sprawowaniu władzy

Po zapoznaniu się z materiałem: Zdefiniujesz pojęcie klientelizmu. Scharakteryzujesz historyczne uwarunkowania tego zjawiska. Przeanalizujesz zagrożenia, jakie klientelizm stwarza dla rządów prawa.
Skopiowano