5.19 wyjaśnia pojęcie społeczeństwa obywatelskiego i wskazuje przykłady jego funkcjonowania w Polsce po 1989 roku

Skopiowano

Materiały

Alicja Pacewicz, Louisa Slavkova, Olena Pravylo, Leonie Sichtermann, Giedrė Tumosaitė

MIĘDZYNARODOWY SCENARIUSZ LEKCJI Rola społeczeństwa obywatelskiego w demokratycznej transformacji. Przykłady z Bułgarii, Niemiec, Polski, Litwy i Ukrainy.

Lekcja daje roboczą definicję społeczeństwa obywatelskiego i jego roli w zdrowej demokracji. Scenariusz skupia się na trzech filarach: 1) społeczeństwo obywatelskie w czasach totalitarnego reżimu, 2) społeczeństwo obywatelskie i jego rola w procesie zmiany - koniec totalitarnego reżimu/początek procesu przechodzenia na ustrój demokratyczny, 3) społeczeństwo obywatelskie dziś i jego znaczenie dla odpornej demokracji.
Skopiowano

Geneza społeczeństwa obywatelskiego

Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz pojęcie „społeczeństwo obywatelskie”. Przeanalizujesz idee społeczeństwa obywatelskiego na ziemiach polskich. Scharakteryzujesz etapy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce XX wieku. Podasz przykłady działania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce XXI wieku.
Skopiowano

Historia organizacji pozarządowych w Polsce

Po zapoznaniu się z materiałem: Przedstawisz historię rozwoju sektora pozarządowego w Polsce po 1918 r. Wyjaśnisz wpływ organizacji pozarządowych na rozwój polskiej gospodarki oraz społeczeństwa obywatelskiego. Przeanalizujesz zmieniające się ramy prawne, które określały zakres funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji w Polsce. Scharakteryzujesz różnice w podejściu władz państwowych do organizacji pozarządowych w XX w.
Skopiowano

Etapy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Po zapoznaniu się z materiałem: Scharakteryzujesz przebieg rozwoju idei społeczeństwa obywatelskiego. Wyjaśnisz, jak rozumienie społeczeństwa obywatelskiego zmieniało się na przestrzeni wieków. Przeanalizujesz i porównasz teorie prezentowane przez różnych politologów na przestrzeni wieków.
Skopiowano