5.21 wyjaśnia pojęcie demokratycznego państwa prawa

Skopiowano

Materiały

Art.2 – Zasada praworządności

Informacje na temat zasady praworządności zamieszczone na stronie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
Skopiowano

Praworządność i państwo prawa

Po zapoznaniu się z materiałem: Przedstawisz cechy koncepcji praworządności. Scharakteryzujesz państwo prawa. Przeanalizujesz zasady organizacji i funkcjonowania władzy sądowniczej.
Skopiowano

Państwo demokratyczne – kryteria

Po zapoznaniu się z materiałem: Wskażesz różnice pomiędzy mechanizmami funkcjonowania demokracji bezpośredniej i pośredniej. Scharakteryzujesz sposoby realizacji modelu podziału władzy w państwach demokratycznych. Zdefiniujesz pojęcie państwa prawa i ocenisz znaczenie zasad prawa dla trwałości demokracji.
Skopiowano

Kryzys praworządności – jakie ma znaczenie dla młodych? Wykład prof. Adama Bodnara

Praworządność, demokracja, prawa człowieka – jak te porządki są ze sobą związane? Co się dzieje gdy naruszamy jeden z nich? Jak to się ma do obecnej sytuacji w Polsce? W Ukrainie? to tylko niektóre z tematów poruszonych przez prof. Bodnara w wykładzie.
Skopiowano

Słownik filozoficzny: prawo

Po zapoznaniu się z materiałem: Poznasz pojęcie prawa. Wyjaśnisz znaczenie doktryny prawa naturalnego i pozytywnego. Rozpoznasz w tekstach źródłowych założenia doktryny prawa.
Skopiowano