5.22 wyjaśnia znaczenie istnienia samorządu terytorialnego; charakteryzuje główne etapy jego odbudowy w Polsce po 1989 roku

Skopiowano

Materiały

Przemiany ustrojowe w latach 1989-1997

Po zapoznaniu się z materiałami: Przeanalizujesz, jak kształtowała się nowa scena polityczna. Wytłumaczysz, czym była tzw. wojna na górze i w jaki sposób wpłynęła na wyniki wyborów prezydenckich w 1990 roku. Wyjaśnisz, jaki ustrój ustalała nowa konstytucja.
Skopiowano

Samorząd terytorialny – dr hab. Dawid Sześciło, Uniwersytet Warszawski

📖 W polskiej Konstytucji zapisano zasadę pomocniczości. Zgodnie z tą zasadą o sprawach lokalnych powinni decydować mieszkańcy. Rząd centralny może włączać się do decyzji, jeśli dana sprawa wykracza poza kompetencje lokalnej społeczności. 🔹 Na jakich filarach oparty jest samorząd w Polsce? 🔹 Czy polski samorząd jest silny w porównaniu z innymi krajami naszego regionu? 🔹 Co zrobić, aby samorząd działał bardziej sprawnie?
Skopiowano

Samorząd terytorialny – WOS w Pigułce #13

Kurs wykładów "WOS w pigułce" przygotowany przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Europejskie UW.
Skopiowano