5.23 charakteryzuje genezę, przebieg i konsekwencje „wojny na górze” w 1990 roku (pierwsze powszechne wybory prezydenckie w 1990 roku i zwycięstwo Lecha Wałęsy).

Skopiowano

Materiały

Wojna na górze | Dudek o Historii

Opowieść profesora Dudka na temat "wojny na górze". Wykład ilustrowany archiwalnymi nagraniami i fotografiami.
Skopiowano

Przemiany ustrojowe w latach 1989-1997

Po zapoznaniu się z materiałami: Przeanalizujesz, jak kształtowała się nowa scena polityczna. Wytłumaczysz, czym była tzw. wojna na górze i w jaki sposób wpłynęła na wyniki wyborów prezydenckich w 1990 roku. Wyjaśnisz, jaki ustrój ustalała nowa konstytucja.
Skopiowano

“Wojna na górze” i rozpad obozu solidarnościowego

"Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz znaczenie pojęcia „wojny na górze”. Omówisz, czym Lech Wałęsa zasłużył sobie na określenie „przyspieszacza z siekierą”. Rozstrzygniesz, czy ważniejszą rolę w rozpadzie obozu solidarnościowego odegrały czynniki personalne, czy dwie różne wizje Polski."
Skopiowano

Wojna na górze – jak wyglądał konflikt między Lechem Wałęsą, a rządem Tadeusza Mazowieckiego?

Karolina Lewicka w rozmowie z prof. Janem Skórzyńskim w audycji "Wieczór Radia Tok FM".
Skopiowano