5.6 przedstawia okoliczności i skutki wprowadzenia przez władze stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku, formy walki reżimu PRL z wolnościowymi dążeniami Polaków (cenzura, „nieznani sprawcy”, Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek”, Lubin 1982 rok, zamordowanie Grzegorza Przemyka) oraz formy oporu wobec reżimu stanu wojennego

Skopiowano

Materiały

Wojna polsko-jaruzelska. Postawy Polaków i świata wobec stanu wojennego

Po zapoznaniu się z materiałem: Wymienisz sposoby walki społeczeństwa z komunizmem w czasie „wojny polsko‑jaruzelskiej”. Opiszesz warunki życia codziennego w czasach, kiedy za wyjątkowy luksus uchodził batonik Snickers, wędliny oraz słodycze były na kartki i obowiązywała godzina policyjna. Wcielisz się w różnorodne role: ucznia szkoły średniej, polskiego artysty, światowej sławy fotografa z Zachodu oraz gwiazdy muzyki popularnej i opowiesz o sytuacji w Polsce w stanie wojennym. Ocenisz różne postawy Polaków oraz przedstawicieli świata zachodniego wobec „wojny polsko‑jaruzelskiej”.
Skopiowano

Droga do stanu wojennego | Dudek o Historii

Opowieść profesora Dudka na temat wydarzeń poprzedzających wprowadzenie stanu wojennego. Wykład ilustrowany archiwalnymi nagraniami i zdjęciami.
Skopiowano

Droga do konfrontacji

Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz, dlaczego wydarzenia, do których doszło podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, nazwano prowokacją. Omówisz, w jaki sposób przedstawiano Leonida Breżniewa i jego stosunki z Polską na plakatach rozklejanych przez opozycję w miejscach publicznych w Poznaniu. Wskażesz wydarzenia, które twoim zdaniem miały decydujące znaczenie dla zaostrzenia się konfliktu między rządem a opozycją.
Skopiowano

Stosunek władz PRL do NSZZ “Solidarność”

Po zapoznaniu się z materiałem: Przeanalizujesz stosunek władz PRL do NSZZ „Solidarność”. Podasz przykłady działań kompromisowych i konfrontacyjnych władz PRL i NSZZ „Solidarność”. Zrekonstruujesz wpływ sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej na politykę władz PRL.
Skopiowano

Sierpień ’80 i wprowadzenie stanu wojennego

Po zapoznaniu się z materiałem: Scharakteryzujesz wydarzenia na Wybrzeżu w 1980 r. Wskażesz obszary konfliktu między władzą a społeczeństwem. Ocenisz sposób respektowania postanowień konstytucji i możliwości dochodzenia swoich praw przez obywateli. Prześledzisz rolę Kościoła jako mediatora w tym konflikcie. Wyjaśnisz okoliczności i zgodność z prawem decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego.
Skopiowano

Czasy “Solidarności” i Stanu Wojennego. Rozmowa z panem Wojciechem Samolińskim.

Strajki na Wybrzeżu w lecie 1980 r. były wydarzeniem przełomowym. Doprowadziły do powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Rozmówca patrzył sceptycznie na ówczesne wystąpienia robotników. Nie myślał o nich w kategoriach doniosłego wydarzenia historycznego. Podobnie jak milionom ludzi niepodległość wydawała się mu wtedy marzeniem bardzo odległym.
Skopiowano