5.8 charakteryzuje przejawy kryzysu systemu komunistycznego w Polsce w latach 80. (niewydolność gospodarcza) oraz jego skutki w połączeniu z represyjną polityką stanu wojennego (emigracja wielu wykształconych i zaangażowanych społecznie Polaków)

Skopiowano

Materiały

Transformacja. Materiały wizualne

Zbiór zdjęć dokumentujących transformację w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Skopiowano

Charakterystyka realiów życia codziennego w PRL lat 80.

Po zapoznaniu się z materiałem: Scharakteryzujesz, jak wyglądało życie codzienne w PRL. Wytłumaczysz, dlaczego niektórym grupom społecznym było łatwiej dostać poszukiwane towary niż reszcie społeczeństwa. Wyjaśnisz, dlaczego dolar amerykański był faktycznie najważniejszą walutą w PRL. Przedstawisz, jakie były przeciętne zarobki w latach 80 w Polsce.
Skopiowano