6.7 wyjaśnia przyczyny i konsekwencje objęcia władzy przez ugrupowania postkomunistyczne w Polsce w 1993 roku

Skopiowano

Materiały

Pogrom ’93 | Dudek o Historii

Opowieść profesora Dudka na temat zmian politycznych w 1993 roku. Wykład ilustrowany archiwalnymi nagraniami i fotografiami.
Skopiowano

Przemiany ustrojowe w latach 1989-1997

Po zapoznaniu się z materiałami: Przeanalizujesz, jak kształtowała się nowa scena polityczna. Wytłumaczysz, czym była tzw. wojna na górze i w jaki sposób wpłynęła na wyniki wyborów prezydenckich w 1990 roku. Wyjaśnisz, jaki ustrój ustalała nowa konstytucja.
Skopiowano

Przemiany społeczno-polityczne, gospodarcze i kulturowe lat 90.

Po zapoznaniu się z materiałem: Dowiesz się, jakie były kolejne etapy budowy państwa demokratycznego w Polsce. Poznasz głównych uczestników gry politycznej w Polsce w latach 90. Dowiesz się na czym polegała tzw. terapia szokowa Leszka Balcerowicza.
Skopiowano