7.2 wskazuje na różnice między tolerowaniem a akceptacją zjawisk kulturowych i społecznych

Skopiowano

Materiały

Czy imigranci zabiorą mi pracę?

Scenariusz lekcji podejmującej tematykę konkurencji, rynku pracy, szacunku dla różnic narodowych, asymilacji, akulturacji, przyczyn emogracji oraz różnorodności kultur narodowych.
Skopiowano

Czy granice powinny być otwarte?

Scenariusz lekcji podejmującej tematykę podziału pracy, sytuacji ekonomicznej kraju, tolerancji, Konstytucji, systemu prawnego UE, tolerancji oraz pokojowego współistnienia w społeczności.
Skopiowano