7.2 wskazuje na różnice między tolerowaniem a akceptacją zjawisk kulturowych i społecznych

Skopiowano

Materiały

Czy imigranci zabiorą mi pracę?

Scenariusz lekcji podejmującej tematykę konkurencji, rynku pracy, szacunku dla różnic narodowych, asymilacji, akulturacji, przyczyn emogracji oraz różnorodności kultur narodowych.
Skopiowano

Czy granice powinny być otwarte?

Scenariusz lekcji podejmującej tematykę podziału pracy, sytuacji ekonomicznej kraju, tolerancji, Konstytucji, systemu prawnego UE, tolerancji oraz pokojowego współistnienia w społeczności.
Skopiowano

Świat widziany wieloma oczami, czyli od empatii do tolerancji

Żyjąc w cyfrowym świecie, często prześlizgujemy się po fotografiach: lajkujemy, piszemy krótkie (czasem oceniające) komentarze, przeskakujemy z jednego portalu na drugi. Scenariusze lekcji dla klas V-VIII szkół podstawowych oraz dla szkół ponadpodstawowych, które tutaj proponujemy, pozwalają doświadczyć empatycznego patrzenia na obraz i ludzi na nim przedstawionych. Dzięki temu rozwijają w uczniach i uczennicach umiejętność budowania porozumienia z osobami o odmiennych poglądach, pochodzeniu etnicznym czy doświadczeniu życiowym. Scenariusze przygotowała Izabela Meyza – mediatorka i trenerka empatycznej komunikacji, pracująca w oparciu o metodę Porozumienia bez Przemocy.
Skopiowano

Tolerancja i religie

Istotnym elementem religijnej wizji świata jest intuicja, że zadając pytania ostateczne, stajemy przed niewyczerpalną Tajemnicą, a więc że zawsze – i od wszystkich – możemy i powinniśmy się uczyć.
Skopiowano