7.4 wyjaśnia pojęcia komunikacji społecznej oraz czwartej władzy

Skopiowano

Materiały

Czy w naszym kraju panuje wolność słowa?

Scenariusz lekcji podejmującej tematykę społeczeństwa obywatelskiego, ingerencji rządu, faktów i opinii, a także wolności słowa i mediów.
Skopiowano

Czy żyjemy w bańce informacyjnej?

Scenariusz lekcji podejmującej tematykę konkurencji, społeczeństwa informacyjnego oraz wpływu mediów na obywatela.
Skopiowano
dr hab. Marta Jas-Koziarkiewicz

Komunikacja społeczna

Pierwsze dziesięciolecia XXI wieku udowadniają nam, jak istotne znaczenie ma proces komunikowania się. Obecnie ludzkość dysponuje możliwością rozpowszechniania symboli, znaków czy komunikatów w skali całego globu. Niekiedy zapominamy lub nie dostrzegamy tego, jak wiele zawdzięczamy procesowi komunikacji, który umożliwia przekazywanie informacji na odległość, bez ograniczeń miejsca i czasu, w tym…
Skopiowano

Media i opinia publiczna – WOS w Pigułce #24

Kurs wykładów "WOS w Pigułce" przygotowany przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Europejskie UW. [!wykład nagrany przed agresją rosyjską na Ukrainę!] Odc. 24 - Media i opinia publiczna Wykłada dr hab. Olgierd Annusewicz
Skopiowano

Niezależność i pluralizm mediów jako warunki konieczne istnienia demokracji

Media we współczesnym świecie odgrywają ogromną rolę. Często mówi się o kształtowaniu przez nie opinii publicznej czy o funkcjonowaniu ludzi w tzw. bańkach informacyjnych. To właśnie media dostarczają nam informacji o tym, co dzieje się na świecie. Wręcz jesteśmy nimi bombardowani. Nie zawsze udaje się wybrać spośród tego natłoku najważniejsze wiadomości. Nie zawsze potrafimy oddzielić informacje prawdziwe od fake newsów. Często ograniczamy nasze zainteresowanie wyłącznie do znanych nam portali internetowych, stacji telewizyjnych lub czasopism, pozwalając, aby to one kształtowały nasze spojrzenie na świat. Czy umiesz odróżnić opinie od faktów? Czy pozwalasz, aby to dziennikarze kształtowali twoją ocenę, przyjmując bezwarunkowo ich zdanie?
Skopiowano

Media – czwarta władza?

Monteskiusz jest autorem zasady trójpodziału władz. Podzielił on władzę na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Obecnie do monteskiuszowskiej triady można dołożyć kolejny element – media, które określa się mianem czwartej władzy. Czy tak jest w rzeczywistości?
Skopiowano

Dlaczego nie wiem, jak nazywa się premier Chin?

Ćwiczenie ma na celu przyjrzenie się procesowi selekcji informacji, której dokonują media. Dzięki temu uczniowie i uczennice dowiedzą się, dlaczego ważne informacje często nie znajdują miejsca na łamach prasy i w serwisach informacyjnych. Ćwiczenie można wykorzystać, by pokazać mechanizmy tworzenia wiadomości, ale także by rozpocząć dyskusję o odpowiedzialności i etyczności dziennikarstwa. Młodzi ludzie poznają również najważniejsze informacyjne stacje telewizyjne i spróbują sami wcielić się w ich redaktorów.
Skopiowano