7.4 wyjaśnia pojęcia komunikacji społecznej oraz czwartej władzy

Skopiowano

Materiały

Czy w naszym kraju panuje wolność słowa?

Scenariusz lekcji podejmującej tematykę społeczeństwa obywatelskiego, ingerencji rządu, faktów i opinii, a także wolności słowa i mediów.
Skopiowano

Czy żyjemy w bańce informacyjnej?

Scenariusz lekcji podejmującej tematykę konkurencji, społeczeństwa informacyjnego oraz wpływu mediów na obywatela.
Skopiowano
dr hab. Marta Jas-Koziarkiewicz

Komunikacja społeczna

Pierwsze dziesięciolecia XXI wieku udowadniają nam, jak istotne znaczenie ma proces komunikowania się. Obecnie ludzkość dysponuje możliwością rozpowszechniania symboli, znaków czy komunikatów w skali całego globu. Niekiedy zapominamy lub nie dostrzegamy tego, jak wiele zawdzięczamy procesowi komunikacji, który umożliwia przekazywanie informacji na odległość, bez ograniczeń miejsca i czasu, w tym…
Skopiowano