Polska w Europie i świecie

Skopiowano

Materiały

Eugeniusz Smolar

Polska polityka wschodnia. Ze wschodu na zachód i z Zachodem na wschód

Z zachodu na wschód – zadanie Polski jest na Wschodzie Starcie o przyszłość przede wszystkim Ukrainy, ale też i Białorusi, jest źródłem rywalizacji, napięć i wrogości między Rosją i Polską. Przez setki lat, do czasu umocnienia się Prus i zjednoczenia Niemiec (1871 r.), polską świadomość geopolityczną określał Wschód. Polska, luźny…
Skopiowano

COUDENHOVE-KALERGI: Paneuropa

Jeden z pierwszych manifestów na rzecz integracji europejskiej napisany w 1923 roku
Skopiowano
Eugeniusz Smolar

Polska geopolityka – polskie wybory

Geopolityka jest pojęciem wiążącym wpływ czynników geograficznych na politykę państw, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Ujmuje rozmaite zjawiska gospodarcze, takie jak bogactwa naturalne, zasoby wodne, zdolności produkcyjne, linie komunikacyjne, strukturę i wykształcenie ludności. W myśleniu geopolitycznym wykorzystuje się je w planowaniu rozwoju kraju, ale przede wszystkim w zakresie obronnym, związanym…
Skopiowano

Euro decyzje – scenariusze zajęć

Materiały powstały w ramach projektu R-EU-Connected, którego celem jest edukacja europejska. Uczniowie skupiają się na procesie decyzyjnym w UE. W efekcie przeprowadzonych warsztatów i zdobytej wiedzy przeprowadzają symulację obrad parlamentu europejskiego i próbują zająć stanowisko wokół jednego z trzech istotnych problemów globalnych (jak np. marnowanie żywności).
Skopiowano