Lekcje i ćwiczenia

Skopiowano

Polska racja stanu

Każde państwo stara się osiągnąć cele, które wynikają z jego konstytucji i funkcji, jakie ma do zrealizowania. Funkcje te dzielą się na wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne dotyczą spraw związanych z funkcjonowaniem obywateli w państwie i zapewnieniem im warunków do rozwoju. Funkcje zewnętrzne dotyczą obrony granic i prowadzenia polityki zagranicznej. Niektóre z celów dotyczą żywotnych interesów państwa, co sprawia, że rządzący traktują je priorytetowo i gotowi są do podejmowania bezkompromisowych działań. Należą do nich niepodległość, integralność terytorialna i utrzymywanie ładu wewnętrznego. Interes państwa określany jest jako „racja stanu”. Dążenie do jej realizacji jest priorytetem w polityce realizowanej przez państwo – tak w sferze krajowej, jak i międzynarodowej.
Skopiowano

Ojcowie Europy

Po zapoznaniu się z materiałem: Przeanalizujesz typy poleceń do ćwiczeń dotyczących ojców Europy. Ocenisz swoją wiedzę, wykonując zestaw ćwiczeń. Wymienisz ojców Europy. Scharakteryzujesz wkład ojców Europy w proces integracji europejskiej. Ocenisz idee, które promowali ojcowie Europy.
Skopiowano

Szare lata 80.

Lata 80. w Polsce to czas pogłębiającego się kryzysu społeczno‑politycznego i gospodarczego. Wprowadzono przez władze państwowe reglamentację w postaci kartek na żywność i inne niezbędne do życia artykuły, jednak mimo to na rynku wciąż brakowało podstawowych produktów. Społeczeństwo było coraz bardziej zniecierpliwione pogarszającymi się warunkami życia.
Skopiowano
Maria Pawlak

Historia aborcji w Rzeczypospolitej

W trakcie zajęć uczniowie na podstawie źródeł historycznych, w tym aktów prawnych, poznają historię aborcji w Polsce. Spróbują znaleźć odpowiedź na pytanie o to, jak na przestrzeni ostatnich stu lat zmieniały się decyzje rządzących oraz nastroje społeczne w tej kwestii. Dokonają również analizy porównawczej polskiego prawodawstwa na tle innych państw w Europie i na świecie.
Skopiowano
Maria Pawlak

Minister czy ministra? O tym, jak język kształtował i kształtuje rzeczywistość.

Zajęcia poświęcone są feminatywom – żeńskim formom gramatycznym nazw zawodów i funkcji. W ich trakcie uczniowie dowiedzą się, jak wyglądała dyskusja o języku 100 lat temu i jak wygląda współcześnie. Materiały źródłowe przybliżą młodzieży sposoby stosowania żeńskich końcówek przed II wojną światową. Podczas zajęć każdy z uczestników wykona obrazki (memy), których celem będzie promowanie komunikacji inkluzywnej.
Skopiowano

Atrybuty państwa jako organizacji politycznej

Państwo jest instytucją polityczną mogącą stosować przymus wobec obywatela. Teorii wyjaśniających, dlaczego i jak powstawało państwo, jest wiele, ale wszystkie wskazują na wzajemne zobowiązania między instytucjami państwa a zamieszkującymi to państwo jednostkami. Na przestrzeni dziejów możemy wyróżnić rozmaite zależności.
Skopiowano

Unia Europejska. Cele i etapy integracji

Po zapoznaniu się z materiałem potrafisz: wymienić cechy charakterystyczne organizacji międzynarodowej; wyjaśnić, w jakim celu państwa tworzą organizacje międzynarodowe; przedstawić główne cele polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku.
Skopiowano

Pierwsze formy współpracy europejskiej

Po zapoznaniu się z materiałem: Przeanalizujesz typy poleceń do ćwiczeń dotyczących pierwszych form współpracy europejskiej. Ocenisz swoją wiedzę, wykonując zestaw ćwiczeń. Scharakteryzujesz pierwsze formy współpracy europejskiej.
Skopiowano

„Słowiański papież”. Rola Jana Pawła II i jego wpływ na przemiany społeczne

Po zapoznaniu się z materiałem: Ocenisz, jaki był udział Jana Pawła II w wydarzeniach lat 80. w Polsce. Przedyskutujesz, czy Jana Pawła II można zaliczyć do grona najwybitniejszych Polaków. Wskażesz te aspekty działalności papieża, które przyczyniły się do stworzenia mu wielkiego autorytetu, i te, które wywołały krytykę. Zinterpretujesz słowa Jana Pawła II wypowiedziane na placu Zwycięstwa w Warszawie podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r.: ""Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!"".
Skopiowano