Lekcje i ćwiczenia

Skopiowano

Dekada Edwarda Gierka (1970–1980)

Po zapoznaniu się z materiałem: Przeanalizujesz wydarzenia w Polsce w czasach rządów Edwarda Gierka. Scharakteryzujesz wpływ centralnego planowania na stan gospodarki. Wskażesz najważniejsze wydarzenia tej dekady.
Skopiowano

Rozproszeni Bojkowie i Łemkowie

Po zapoznaniu się z materiałem: Poznasz podstawowe fakty dotyczące akcji „Wisła”. Wskażesz, które wydarzenia wpływają na obecną sytuację Łemków i Bojków. Scharakteryzujesz elementy dziedzictwa kulturowego Łemków i Bojków. Przeanalizujesz złożoną tożsamość Łemków. Uzasadnisz rozproszenie tych grup etnicznych we współczesnej Polsce.
Skopiowano

Wojna polsko-jaruzelska. Postawy Polaków i świata wobec stanu wojennego

Po zapoznaniu się z materiałem: Wymienisz sposoby walki społeczeństwa z komunizmem w czasie „wojny polsko‑jaruzelskiej”. Opiszesz warunki życia codziennego w czasach, kiedy za wyjątkowy luksus uchodził batonik Snickers, wędliny oraz słodycze były na kartki i obowiązywała godzina policyjna. Wcielisz się w różnorodne role: ucznia szkoły średniej, polskiego artysty, światowej sławy fotografa z Zachodu oraz gwiazdy muzyki popularnej i opowiesz o sytuacji w Polsce w stanie wojennym. Ocenisz różne postawy Polaków oraz przedstawicieli świata zachodniego wobec „wojny polsko‑jaruzelskiej”.
Skopiowano

Globalizacja i społeczeństwo obywatelskie

Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz pojęcie globalizacji. Przeanalizujesz rozwój zjawiska globalizacji. Ocenisz konsekwencje globalizacji.
Skopiowano

Geneza i założenia reform Edwarda Gierka

Po zapoznaniu się z materiałem: Scharakteryzujesz założenia gospodarcze, jakie przyjął Edward Gierek, aby sprostać oczekiwaniom społecznym. Wymienisz sektory gospodarki, w które inwestowano najwięcej. Wyjaśnisz, w jaki sposób ekipa Gierka zdecydowała się finansować prowadzone inwestycje i do czego to doprowadziło.
Skopiowano

Przemiany ustrojowe w latach 1989-1997

Po zapoznaniu się z materiałami: Przeanalizujesz, jak kształtowała się nowa scena polityczna. Wytłumaczysz, czym była tzw. wojna na górze i w jaki sposób wpłynęła na wyniki wyborów prezydenckich w 1990 roku. Wyjaśnisz, jaki ustrój ustalała nowa konstytucja.
Skopiowano

Lekarz i jego gorzkie lekarstwo. Sytuacja gospodarcza w III Rzeczypospolitej i plan Balcerowicza

Po zapoznaniu się z materiałem: Uzasadnisz słuszność stwierdzenia, że reformy zainicjowane przez Leszka Balcerowicza w 1990 r. w rezultacie okazały się dla wielu gorzkim lekarstwem. Omówisz założenia planu Balcerowicza. Rozstrzygniesz, czy piosenkę popularnego w latach 90. kabaretu Olgi Lipińskiej pt. A Balcerowicz wyciął nam numer można interpretować jako krytykę reformy balcerowiczowskiej.
Skopiowano
Vedrana Pribicevic, Bistra Stoimenova

MIĘDZYNARODOWY SCENARIUSZ LEKCJI Transformacyjna ruletka. Gra edukacyjna o gospodarczych aspektach transformacji.

Scenariusz lekcji wykorzystuje grę edukacyjną w celu przedstawienia gospodarczego i instytucjonalnego krajobrazu komunizmu/socjalizmu oraz wyjaśnia, jak trzy główne filary transformacji - stabilizacja, prywatyzacja i liberalizacja - przyczyniły się do stworzenia współczesnych gospodarek rynkowych w europejskich państwach postkomunistycznych. Omawiając zjawisko „przypadkowości pochodzenia” zilustrowano i porównano zmianę życia codziennego mieszkańców wraz z przeobrażaniem gospodarki. Za pomocą danych gospodarczych zaprezentowano historie losów robotników, przedsiębiorców, chłopów i właścicieli ziemskich z Bułgarii, Chorwacji, Polski i Niemiec Wschodnich, urodzonych w roku 1971 i doświadczających komunistycznego reżimu oraz gospodarki transformacyjnej i potransformacyjnej w ciągu swojego życia zawodowego.
Skopiowano

Przemiany społeczno-polityczne, gospodarcze i kulturowe lat 90.

Po zapoznaniu się z materiałem: Dowiesz się, jakie były kolejne etapy budowy państwa demokratycznego w Polsce. Poznasz głównych uczestników gry politycznej w Polsce w latach 90. Dowiesz się na czym polegała tzw. terapia szokowa Leszka Balcerowicza.
Skopiowano

Globalizacja i jej problemy

Globalizacja to tylko inne słowo na oznaczenie grożącego nam tryumfu amerykańskiej kultury: rozrywki, mody, amerykańskiego stylu życia. Wydaje się, że globalizacja będzie wkrótce pełna i Mcdonald’s będzie mógł wysyłać swoje reklamy do każdego człowieka, każdej kobiety, każdego konsumenta dokądkolwiek na świecie o dowolnej porze dnia. Ale globalizacja jest czymś więcej niż bitwami coca‑coli, więcej niż promocją religii hollywoodzkiej.
Skopiowano