Lekcje i ćwiczenia

Skopiowano

Chiny wyzwaniem dla świata

Po zapoznaniu się z materiałem: Uzasadnisz, że Chiny są wyzwaniem dla współczesnego świata. Wymienisz przyczyny sukcesu Chin. Wymienisz pozytywne i negatywne skutki sukcesu Chin. Zaproponujesz prognozę dotyczącą rozwoju Chin w najbliższych latach.
Skopiowano

PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE. Podręcznik KOSS online

Rozdział podręcznika online obejmujący tematy: 1. Różne oblicza państwa 2. Demokracja – co to takiego? 3. Rola konstytucji w państwie 4. Zasady ustroju Polski 5. Jak działa parlament? 6. Prezydent i rząd, czyli władza wykonawcza w Polsce 7. Wymierzając sprawiedliwość 8. Na scenie politycznej
Skopiowano

Świat po zakończeniu zimnej wojny. Mocarstwowa rola Stanów Zjednoczonych

Powstanie Federacji Rosyjskiej, rozpad Związku Sowieckiego i zawiązanie Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) oznaczało zakończenie zimnej wojny między Wschodem a Zachodem. Władze nowej Rosji, które zwycięsko wyszły z walki o przywództwo, zadeklarowały zakończenie zimnowojennej rywalizacji z USA, demokratyzację kraju i odejście od polityki wrogości. Po rozpadzie ZSRS Stany Zjednoczone stały się jedynym mocarstwem i niekwestionowanym liderem tzw. świata zachodniego.
Skopiowano

Wojny w Zatoce Perskiej

W 1990 r. wojska irackie dokonały zbrojnej aneksji Kuwejtu. Działania te spotkały się ze zgodnym potępieniem ze strony opinii światowej. Odrzucenie przez prezydenta Iraku Saddama Husajna propozycji rozmów, groźba eskalacji agresji oraz realne zagrożenie odcięcia dostaw ropy naftowej skłoniły ONZ do wysłania do tego państwa wojsk międzynarodowych. W inwazji na Irak największy udział miały Stany Zjednoczone. Po niespełna dwóch miesiącach Kuwejt został wyzwolony, a na Irak nałożono sankcje gospodarcze. W 2003 r. Stany Zjednoczone postanowiły ponownie interweniować w Iraku. Tym razem jednak nie uzyskały mandatu Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Skopiowano

Marzec 1968 r.

Epokę Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej dzielą na kolejne etapy jej historii kryzysy społeczno‑polityczne. Jednym z nich był ten, który miał miejsce w marcu 1968 roku. Jest on specyficznym i skomplikowanym w swoich źródłach kryzysem, bo nie miał przebiegu podobnego do wcześniejszych, kiedy to zbuntowani robotnicy wychodzili na ulice albo strajkowali w zakładach. Wydarzenia marca 1968 r. to przede wszystkim bunt polskiej młodzieży, młodych robotników i studentów. Wśród zatrzymanych wówczas przez Milicję Obywatelską uczestników protestów było około 950 robotników poniżej 30‑tego roku życia i 550 studentów. Lawinę protestów, która rozpoczęła się po tym, jak władze komunistyczne zakazały wystawiania spektaklu Dziady Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka, komuniści wykorzystali do zorganizowania antyinteligenckiej oraz antysemickiej nagonki. Efektem tych wydarzeń stała się m.in. masowa emigracja z kraju obywateli polskich pochodzenia żydowskiego.
Skopiowano

Praska wiosna

Zła sytuacja gospodarcza Czechosłowacji i jedynie niewielkie zmiany związane z destalinizacją sprawiły, że miejscowi intelektualiści partyjni zaczęli jawnie krytykować konserwatywną część Komunistycznej Partii Czechosłowacji (KPCz). Na początku 1968 r. odsunięto od władzy przywódców kierujących KPCz i państwem od czasów stalinowskich. Hasła przeprowadzenia reformy panującego systemu politycznego, a także coraz śmielsze wystąpienia Czechosłowaków domagających się liberalizacji życia społecznego wzbudziły zaniepokojenie przywódców partii komunistycznych w innych państwach bloku sowieckiego. Wprowadzane w 1968 r. demokratyczne przemiany w Czechosłowacji zakończyła interwencja wojsk Układu Warszawskiego.
Skopiowano

Między oporem a wiarą – początki komunizmu w Polsce

Niniejszy temat ma na celu zaprezentowanie „drugiej strony medalu”. Postaw Polaków, o których zdecydowanie rzadziej się mówi. Zagadnień trudnych, często bolesnych, jednakowoż obecnych w pierwszych latach powojennych. W połączeniu z dobrze znanymi pozytywnymi przykładami postaw Polaków temat pozwoli zbudować kompletną wizję Polski powojennej. Bez przemilczeń.
Skopiowano

Traktaty rzymskie. EWG

1 maja 2020 roku Polska obchodziła 16. rocznicę wstąpienia do Unii Europejskiej. Dla większości młodych ludzi to prawie całe ich życie. Trudno jest sobie wyobrazić inną rzeczywistość niż tę, w której Europa jest zjednoczona. Należy jednak pamiętać, że jest to stan po kilkudziesięciu latach działań w tym kierunku.
Skopiowano

Doktryna socjalistyczna

Eksperci analizujący genezę socjalizmu często odwołują się do bardzo wczesnych okresów rozwoju cywilizacyjnego ludzkości. Zalążki myśli socjalistycznej dostrzegają w poglądach Platona czy organizacji pierwszych gmin chrześcijańskich opartych na wspólnocie.
Skopiowano

Lata 60 i 70 XX wieku: czas buntowników. Rewolucja obyczajowa, bunty studenckie, ruchy młodzieżowe i subkultury, rosnąca rola kobiet.

Świat Zachodu przeżył w latach 60. i 70. XX w. burzliwe przemiany w obyczajowości i w życiu codziennym. Większą rolę niż kiedykolwiek wcześniej odegrali w nich ludzie młodzi, nastawieni krytycznie wobec przeszłości oraz tradycyjnych wartości i instytucji. Młodzież i studenci kontestowali konsumpcyjny styl życia, kapitalizm, autorytety polityczne i wojnę w Wietnamie, walczyli o równouprawnienie czarnoskórych i kobiet, którzy z czasem zyskali istotne znaczenie w życiu społecznym i politycznym. Rewolucyjne zmiany znalazły wszechstronne odzwierciedlenie w muzyce, kinematografii, sztuce oraz w modzie.
Skopiowano