Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Betlejem – nieoczywistość miasta narodzenia

Z tym scenariuszem przeprowadzisz lekcję historii i teraźniejszości, podczas której młodzi ludzie: poznają historię konfliktu izraelsko-palestyńskiego, jego istotę (spór o ziemię, rywalizacja nacjonalizmów czy konflikt wyznaniowy) i skutki z odniesieniem się do obecnej sytuacji w relacjach izraelsko – palestyńskich, poznają pojęcia: deklaracja Balfoura, historyczna Palestyna, intifada, mur bezpieczeństwa/apartheidu, Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP), Strefa Gazy, syjonizm, Wschodnia Jerozolima, Zachodni Brzeg Jordanu itp. zrozumieją, na czym polega konfrontacja powszechnych wyobrażeń o Betlejem ze skomplikowaną rzeczywistością miejsca uwikłanego w codzienność konfliktu izraelsko-palestyńskiego, zrozumieją przyczyny i skutki powstania muru, jego znaczenie praktyczne i symboliczne dla Palestyńczyków oraz Izraelczyków.

Lekcje CEO Najnowsze Lekcje i ćwiczenia Kolekcja CEO
Skopiowano