Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Bezradna czy nie? Rada bezpieczeństwa ONZ wobec wyzwań współczesności

Czego się dowiem? • Poznam podstawowe informacje na temat struktury ONZ; • Jakie przykładowe problemy utrudniają efektywne funkcjonowa- nie Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz samej organizacji

Lekcje CEO Najnowsze Lekcje i ćwiczenia Kolekcja CEO
Skopiowano