Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Co mają wspólnego biblijny Abraham, Dekalog Dialogu i lotnisko Heathrow?

Poznam przykład wypływu globalizacji na współistnienie wyznaw- ców różnych religii/zwolenników różnych światopoglądów. Poznam przykłady problemów i spornych zagadnień wynikających z różnic światopoglądowych w wielowyznaniowym społeczeństwie amerykańskim oraz propozycje sposobów dyskutowania o nich. Poznam strukturę wyznaniową społeczeństwa USA. Poznam zasady prowadzenia wartościowego dialogu.

Lekcje CEO Najnowsze Lekcje i ćwiczenia Kolekcja CEO
Skopiowano