Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Droga do NATO | Dudek o Historii

Opowieść profesora Dudka na temat procesu akcesji Polski do NATO. Wykład ilustrowany archiwalnymi nagraniami i fotografiami.

Dudek o historii Filmy i nagrania
Skopiowano