Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Generacje praw człowieka

• Co to są prawa człowieka i jakie mają cechy? • Jakie prawa i wolno- ści gwarantuje nam Konstytucja RP? • Jakie wyróżniamy kategorie praw i wolności człowieka i do jakich generacji je zaliczamy? • Kiedy mówimy, że prawa człowieka są naruszane? • Dlaczego prawa czło- wieka muszą być chronione?"

Najnowsze Kolekcja CEO
Skopiowano