Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

ISLAM CZY ISLAMIZM, CZYLI O TYM, JAK UNIKNĄĆ POZORNYCH SYNONIMÓW I STEREOTYPÓW

Dowiem się: • na czym polega różnica pomiędzy islamem a islamizmem, • na czym polega różnica pomiędzy islamizmem a dżihadyzmem, • poznam podstawowe fakty z historii islamizmu oraz jego odmiany, • poznam dane statystyczne dotyczące rozmieszczenia populacji wyznawców islamu, • poznam przykłady państw zamieszkałych przez większość muzuł- mańską oraz • stosunek państwa do religii islamu, • poznam okoliczności powstania komiksu/filmu Persepolis i jego związek z doświadczeniami autorki z dzieciństwa spędzonego w Iranie.

Lekcje CEO Najnowsze Lekcje i ćwiczenia Kolekcja CEO
Skopiowano