Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Konstytucja ’97 | Dudek o Historii

Opowieść profesora Dudka na temat uchwalenia Konstytucji RP z 1997r. Wykład ilustrowany archiwalnymi nagraniami i fotografiami.

Dudek o historii Filmy i nagrania
Skopiowano