Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Kontrowersyjne pytanie tygodnika „Time”

Z tym scenariuszem przeprowadzisz lekcję historii i teraźniejszości podczas której młodzi ludzie: – uświadomią sobie wielość istniejących systemów wyznaniowych oraz zjawisko współwystępowania różnych wierzeń w dobie globalizacji; – poznają przykłady grup wyznaniowych, ich symbole, liczbę wyznawców oraz występowanie w całym świecie; – poznają prognozy dotyczące rozwoju największych religii oraz pojęcie sekularyzacji (laicyzacji);

Lekcje CEO Najnowsze Lekcje i ćwiczenia Kolekcja CEO
Skopiowano