Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Między oporem a wiarą – początki komunizmu w Polsce

Niniejszy temat ma na celu zaprezentowanie „drugiej strony medalu”. Postaw Polaków, o których zdecydowanie rzadziej się mówi. Zagadnień trudnych, często bolesnych, jednakowoż obecnych w pierwszych latach powojennych. W połączeniu z dobrze znanymi pozytywnymi przykładami postaw Polaków temat pozwoli zbudować kompletną wizję Polski powojennej. Bez przemilczeń.

Lekcje Otwarta Szkoła Najnowsze Lekcje i ćwiczenia Kolekcja Jak zrobić z HiTu Hit
Skopiowano