Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Mit zdrady Zachodu. Rozmowa z prof. Piotrem M. Majewskim

Rozmowa z Piotrem Majewskim, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, badaczem dziejów najnowszych. Zastanowimy się, czy w stosunku do wojny polsko-bolszewickiej, wybuchu II wojny światowej i konferencji w Jałcie możemy mówić o „zdradzie Zachodu”? Inspiracją dla tak postawionego pytania była wydana kilka lat temu książka profesora Andrzeja Nowaka "Pierwsza zdrada Zachodu".

Filmy Historia bez Kitu Najnowsze Filmy i nagrania Kolekcja Historia bez Kitu
Skopiowano