Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Podzieleni – Niemcy po dwóch stronach muru

Z tym scenariuszem przeprowadzisz lekcję historii i teraźniejszości podczas której młodzi ludzie: poznają genezę powstania RFN i NRD, cechy charakterystyczne ustrojów obu państw, poznają historię muru berlińskiego, jego symbolikę i znaczenie dla Niemiec i świata doby zimnowojennej, poznają skutki procesu zjednoczeniowego oraz przyczyny różnic w ocenach procesu zjednoczenia we współczesnym społeczeństwie niemieckim, nauczą się identyfikować różnice pomiędzy państwem demokratycznym a totalitarnym, zrozumieją przyczyny i skutki podziału Niemiec, w tym również dalekosiężne skutki procesu zjednoczeniowego. Lekcja realizuje zagadnienie II.3 podstawy programowej przedmiotu HiT

Lekcje CEO Najnowsze Lekcje i ćwiczenia Kolekcja CEO
Skopiowano