Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Polak/Polka, czyli kto?

Poznam pojęcia: tożsamość narodowa, tożsamość etniczna, mniej- szość kulturowa, separatyzm, patriotyzm, kosmopolityzm, nacjo- nalizm, szowinizm, ksenofobia; • Jakie czynniki decydują o tym, że daną grupę społeczną nazywamy narodem; • Czy przynależność do narodu jest kwestią biologii, języka, świado- mości, polityki, czy prawa; • Czym jest współczesny patriotyzm, w czym się przejawia; • Jakie niebezpieczeństwo stwarza przyjmowanie postaw szowini- stycznych i ksenofobicznych; • Jakie korzyści daje społeczeństwu tolerancja."

Lekcje CEO Najnowsze Lekcje i ćwiczenia Kolekcja CEO
Skopiowano