Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Przemiany społeczne lat 50 i 60 – Polski październik a przemiany społeczne w Europie

Niniejszy temat skupia się na przemianach społecznych zachodzących w latach 50 i 60. Bazując na materiałach źródłowych stara się pokazać społeczną twarz przemian polskiego października oraz rozwoju mass mediów na świecie.

Lekcje Otwarta Szkoła Najnowsze Lekcje i ćwiczenia Kolekcja Jak zrobić z HiTu Hit
Skopiowano