Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Totalitaryzm, kolektyw idealny

Temat obejmuje zagadnienie rządów totalitarnych w historii i mechanizmów działania, przejawów totalizmu w życiu człowieka. Poniższy zbiór materiałów może posłużyć do całościowego omówienia tematu, ale nie przedstawia pełnej faktografii, dotyczącej historii wszystkich państw totalitarnych. Jest to materiał służący zrozumieniu, czym jest totalitaryzm. Materiały obejmują treści dotyczące ideału społeczeństwa zakładanego przez rządy totalitarne, roli kobiet i mężczyzn, roli, jaką pełni wizerunek wroga zewnętrznego, a przede wszystkim wewnętrznego, wreszcie pozycji wodza wobec społeczeństwa.  

Lekcje Otwarta Szkoła Najnowsze Lekcje i ćwiczenia Kolekcja Jak zrobić z HiTu Hit
Skopiowano