Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Wszystkim razem i każdemu z osobna. Co Mnie/Tobie/Nam daje konstytucja?

Jakie wolności i prawa gwarantuje obowiązująca obecnie Konstytu- cja RP. Dlaczego jest ważne, aby konstytucyjne wolności i prawa były przestrzegane?

Najnowsze Kolekcja CEO
Skopiowano