1.11 wymienia i charakteryzuje podstawowe atrybuty państwa oraz wyjaśnia, na czym polega racja stanu

Skopiowano

Materiały

Państwo

organizacja polityczna społeczeństwa, posiadająca suwerenną władzę i określone terytorium. Podstawową cechą państwa jest jego prawo do użycia w określonych sytuacjach przymusu (przemocy), np. w sytuacji, gdy ktoś naruszy normę prawa. *** Zobacz w Encyklopedii PWN…
Skopiowano

Racja stanu

interes państwa, którym kierują się władze, określając długofalowe cele polityczne i podejmując działania mające prowadzić do ich realizacji. Za rację stanu najczęściej uznaje się zachowanie suwerenności i integralności terytorialnej, zapewnienie bezpieczeństwa państwa i jego silnej pozycji międzynarodowej.***Zobacz w Encyklopedii PWN…
Skopiowano