1.14 przedstawia zarówno klasyczną typologię ustrojów politycznych ze względu na stosunek do dobra wspólnego i na sposób rządu (monarchia, arystokracja, demokracja oraz tyrania, oligarchia i ochlokracja), jak i współczesne przeciwstawienie demokracji i totalitaryzmu

Skopiowano

Materiały

Współczesny totalitaryzm jako skrajne przeciwieństwo demokracji – na przykładzie Korei Północnej

Materiał dotyczy: położenia geograficznego Korei Północnej i Korei Południowej • pod- stawowych faktów z historii Półwyspu Koreańskiego w XX i XXI w. • kim są północnokoreańscy „dezerterzy”; • w jaki sposób „dezerterzy” charakteryzują swoją ojczyznę; • jak zmieniło się ich postrzeganie Korei Północnej po ucieczce.
Skopiowano

Totalitaryzm, kolektyw idealny

Temat obejmuje zagadnienie rządów totalitarnych w historii i mechanizmów działania, przejawów totalizmu w życiu człowieka. Poniższy zbiór materiałów może posłużyć do całościowego omówienia tematu, ale nie przedstawia pełnej faktografii, dotyczącej historii wszystkich państw totalitarnych. Jest to materiał służący zrozumieniu, czym jest totalitaryzm. Materiały obejmują treści dotyczące ideału społeczeństwa zakładanego przez rządy totalitarne, roli kobiet i mężczyzn, roli, jaką pełni wizerunek wroga zewnętrznego, a przede wszystkim wewnętrznego, wreszcie pozycji wodza wobec społeczeństwa.  
Skopiowano

The rise of modern populism

W wielu krajach demokratycznych charyzmatyczni przywódcy oczerniają przeciwników politycznych, dyskredytują instytucje i podają się za ludzi. Niektórzy krytycy określają to podejście jako autorytarne lub faszystowskie, podczas gdy inni twierdzą, że przywódcy ci manipulują wyborcami. Ten styl polityki nazywany jest populizmem. Takis S. Pappas bada to zjawisko i jego trwały wpływ na kraj.
Skopiowano

Democracy – a short introduction (język angielski)

Na świecie istnieje wiele form rządów. Jedną z najbardziej powszechnych form jest demokracja. Podczas tej lekcji zobaczysz, czego potrzeba, aby demokracja działała i dlaczego zapewnia swoim obywatelom tak wiele wolności i ochrony.
Skopiowano

Typy ustrojów politycznych

W tym materiale powtórzymy wiadomości z jednego z działów wiedzy o społeczeństwie. Powtórzenie opierać się będzie na zestawie ćwiczeń interaktywnych z zakresu typów ustrojów politycznych oraz pracy z tekstami źródłowymi i multimediami.
Skopiowano

Doktryny polityczne

Kurs wykładów "WOS w pigułce" przygotowany przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Europejskie UW. Łącznie składa się z 20 wykładów o różnej tematyce. Odc.8 - Doktryny polityczne Wykłada dr Marcin Tobias
Skopiowano

Demokracja

(dosłownie: władza ludu z greckiego demos – lud, kratos – władza)– ustrój, w którym władzę – bezpośrednio lub przez wybranych przedstawicieli – sprawują wszyscy obywatele (z wyjątkiem osób pozbawionych praw publicznych), a decyzje podejmowane są zgodnie z wolą większości głosujących. Demokracja bezpośrednia, z którą mieliśmy do czynienia w starożytnych Atenach,…
Skopiowano

Monarchia

forma rządów, w której głową państwa jest monarcha (najczęściej dziedziczny król). W monarchii absolutnej król dysponuje pełnią władzy. We współczesnej monarchii konstytucyjnej (np. Wielka Brytania, Szwecja, Holandia) król pełni jedynie funkcje reprezentacyjne, władza natomiast pozostaje w rękach rządu i parlamentu.***Zobacz w Encyklopedii PWN…
Skopiowano

Ochlokracja

Zobacz w Encyklopedii PWN
Skopiowano

Oligarchia

Zobacz w Encyklopedii PWN
Skopiowano