1.20 charakteryzuje sprawiedliwość jako moralny fundament ładu społecznego, wyróżnia sprawiedliwość społeczną, rozdzielczą i wymienną

Skopiowano

Materiały

Sprawiedliwość

Sprawdź w Encyklopedii PWN
Skopiowano

Przepaść między ubogimi a zamożnymi

Scenariusz lekcji podejmującej tematykę systemów ekonomicznych, podatków, zazdrości, solidarności, a także przyczyn wykluczenia społecznego.
Skopiowano

Na rzecz sprawiedliwszego świata

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, widzimy potrzebę rozmowy o świecie i o tym, jaki wpływ mamy w jego kształtowaniu. Co możemy robić, aby był bardziej sprawiedliwy, równy, bezpieczny? Naturalną potrzebą jest też chęć działania na rzecz zmiany na lepsze. Czujemy ją my i czują ją nasi uczniowie i uczennice. Odpowiedzmy więc na tę potrzebę i razem budujmy poczucie sprawstwa w młodych ludziach. Zapraszamy do obejrzenia webinarium, podczas którego porozmawiamy o Celach Zrównoważonego Rozwoju, omówimy dotychczasowe postępy w realizacji celów, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu równości płci i praw człowieka. Przedstawimy również rolę szkół u każdego oraz każdej z nas w odpowiadaniu na globalne wyzwania.
Skopiowano

Sprawiedliwość

Choć tematem mojego wystąpienia jest sprawiedliwość, chciałbym zacząć od przytoczenia słów, którymi John Stuart Mill rozpoczął swój słynny esej o wolności obywatelskiej i społecznej.
Skopiowano

Prawo a moralność

W codziennym życiu często spotykamy się zarówno z pojęciami prawa, jak i moralności. Słowa te często dla różnych osób znaczą zupełnie coś innego, ale oba bardzo mocno działają na poszczególne jednostki i całe społeczeństwa. Prawo i moralność tak naprawdę są ze sobą nierozerwalnie związane i przenikają się wzajemnie, dlatego ważne jest, aby poznać zależności między tymi sferami.
Skopiowano

Sprawiedliwość: próba syntetycznej systematyzacji zagadnień

Zagadnienia opisu i oceny różnych aspektów myśli i praktyki sprawiedli- wości są tak bardzo rozległe, wielowymiarowe, skomplikowane i wieloznaczne, że trudno byłoby je ukazać w pełni. Nie należy jednak zupełnie rezygnować z takich prób, jak przynajmniej syntetyczne systematyzacje ogólnych zagadnień sprawiedliwości. Niniejsza próba ma na celu ogólny opis i ocenę następujących wybranych zagadnień sprawiedliwości: etymologii i zastosowań, zarysu histo- rii, definiowania i istoty, rodzajów i teorii, podmiotów, źródeł, kontekstów, relacji z innymi ideami, funkcji i krytyki.
Udostępnij
Skopiowano

Wartości będące fundamentem współczesnej demokracji

W życiu każdego człowieka bardzo ważną rolę odgrywają wartości, które wyznaje. Ich korzenie najczęściej sięgają religii, systemu wartości oraz ustroju politycznego, w jakim jednostka funkcjonuje. Pojęcie wartości demokratycznych jest trudne do zdefiniowania, ponieważ każdy może zwrócić uwagę na inny aspekt demokracji.
Skopiowano

Konstytucja RP. Preambuła, rozdział I i II

W tym materiale powtórzymy wiadomości z jednego z działów wiedzy o społeczeństwie. Powtórzenie opierać się będzie na zestawie ćwiczeń interaktywnych z zakresu preambuły i pierwszych dwóch rozdziałów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz pracy z tekstami źródłowymi i multimediami. W dalszej części znajdują się dokładniejsze informacje na temat tego, jak czytać polecenia oraz odpowiadać na pytania. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę.
Skopiowano