1.7 wyjaśnia proces tworzenia się narodu oraz różnorodność kontekstów znaczeniowych tego pojęcia; wyjaśnia, na czym polega patriotyzm oraz czym różni się od szowinizmu i kosmopolityzmu

Skopiowano

Materiały

Kosmopolityzm

postawa zakładająca, że „ojczyzną człowieka jest cały świat”, a nie kraj, w którym akurat się urodził.***Zobacz w Encyklopedii PWN…
Skopiowano

Naród

duża, niesformalizowana grupa społeczna, którą łączą tradycja, kultura oraz historia i która samą siebie postrzega jako wspólnotę o jednej tożsamości. Członko- wie narodu posługują się zwykle jednym językiem i mają wspólne pochodzenie – warto jednak wiedzieć, że są narody, które mówią różnymi językami (Szwajcarzy) i których nie łączy wspólne pochodzenie…
Skopiowano

Patriotyzm

postawa społeczno-polityczna oparta na miłości do swego kraju i jego tradycji przy równoczesnym poszanowaniu innych tradycji narodowych i kultur. Patriota czuje się odpowiedzialny za swój kraj i jest przywiązany do jego tradycji, ale jego uczucia nie wynikają z poczucia wyższości wobec innych narodów.***Zobacz w…
Skopiowano

Szowinizm

1) bezkrytyczny stosunek do własnego narodu połączony z przekonaniem o jego wyższości nad innymi narodami i wrogością wobec nich; skrajna postać nacjonalizmu. 2) W szerszym rozumieniu uprzywilejowane traktowanie własnej grupy, płci czy rasy połączone z nietolerancją wobec innych.***Zobacz w Encyklopedii PWN…
Skopiowano

Polak/Polka, czyli kto?

Poznam pojęcia: tożsamość narodowa, tożsamość etniczna, mniej- szość kulturowa, separatyzm, patriotyzm, kosmopolityzm, nacjo- nalizm, szowinizm, ksenofobia; • Jakie czynniki decydują o tym, że daną grupę społeczną nazywamy narodem; • Czy przynależność do narodu jest kwestią biologii, języka, świado- mości, polityki, czy prawa; • Czym jest współczesny patriotyzm, w czym się przejawia; • Jakie niebezpieczeństwo stwarza przyjmowanie postaw szowini- stycznych i ksenofobicznych; • Jakie korzyści daje społeczeństwu tolerancja."
Skopiowano

Naród to szansa na nieśmiertelność?

Czy naród kojarzy się zawsze pozytywnie? Jak konstruowane są wyobrażenia o narodach? Kto korzysta z banalnego nacjonalizmu? Oraz czy nacjonalizmy mogą stanąć do walki z globalnymi korporacjami? Profesor Lech Nijakowski opowiada o współczesnym rozumieniu narodu, patriotyzmu i wspólnocie wyobrażonej.
Skopiowano

“Naród to zaklęcie, które ludzi potrafi zmienić w morderców”

Nauczyciele piszą do swoich uczniów w związku ze sporem o ustawę o IPN
Skopiowano

Nacjonalizm: od Śpiącej Królewny do Frankensteina

Nacjonaliści opierają się na miłości do własnej ojczyzny. Takiej, która zazwyczaj przeradza się w nienawiść i pogardę dla innych. Warto samemu się zastanowić, czy na tym właśnie polega patriotyzm.
Skopiowano

Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy

Tekst szkicu Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy wraz z Zamiast postscriptum z 1990 r. na podstawie wydania: Jan Józef Lipski Tunika Nessoa (Wydawnictwo PEN, Warszawa 1992).
Skopiowano

Wielowarstwowość tożsamości narodowej – wybrany kraj

Czy wspólny język i wyznawana religia to podstawowe wyznaczniki narodu? Czy wobec tego Szwajcarzy są narodem? Tak, gdyż naród to więź oparta na wspólnocie pochodzenia i wspólnocie ziemi. Równie ważny jest historyczny aspekt kształtowania się tożsamości narodu opartej - jak zauważył Leszek Kołakowski - na pamięci, w której utrwalone są, niekiedy także w formie baśniowej, jego początki i późniejsze dzieje.
Skopiowano