2.17 przedstawia powojenną odbudowę kraju, zagospodarowanie i integrację Ziem Zachodnich i Północnych, procesy industrializacji, charakteryzuje zmiany polskiej wsi w wyniku reformy rolnej i kwestię jej kolektywizacji na wzór sowiecki

Skopiowano

Materiały

Integracja i przebudowa – integrację Ziem Zachodnich i Północnych industrializacja, kolektywizacja i reforma rolna

Niniejszy temat ma na celu zaprezentować za pośrednictwem zróżnicowanych źródeł proces industrializacji, kolektywizacji i integracji ziem zachodnich i północnych. Zapoznać możecie się państwo z materiałami propagandowymi, danymi statystycznymi, a także relacjami tzw. przeciętnych Kowalskich, co tworzy pełny obraz skomplikowanych procesów zachodzących w pierwszych latach powojennych.
Skopiowano

Blaski i cienie powojennej odbudowy

Niniejszy temat został zbudowany na materiale źródłowym by umożliwić i ułatwić dyskusję nad odbudową zniszczeń wojennych i kształtem tej odbudowy.
Skopiowano

Repatrianci na Ziemiach Odzyskanych – przymusowe przesiedlania

Po zapoznaniu się z materiałem: Przeanalizujesz przyczyny ruchów migracyjnych po II wojnie światowej w Polsce. Scharakteryzujesz trudności adaptacyjne, z którymi borykali się repatrianci na tych terenach. Wyjaśnisz proces tworzenia się nowej tożsamości mieszkańców Ziem Odzyskanych.
Skopiowano

Powojenne Nadodrze, czyli Polski Dziki Zachód

Czytając źródła z pierwszych powojennych lat, natrafiłam na pojęcie "Dziki Zachód". Na początku było ono powszechnie stosowane przez dziennikarzy, publicystów, samą ludność, ale też przez elementy propagandy, które w ten sposób zachęcały do osiedlenia się na Ziemiach Zachodnich. Z czasem jednak "Dziki Zachód" zaczął kojarzyć się nie za dobrze - mówiła prof. Beata Halicka, autorka monografii o sytuacji na Nadodrzu w latach 1945-48.
Skopiowano

Kto odbudował Warszawę? I dlaczego tak?

Powszechny entuzjazm odbudowy Warszawy nie był wcale wymysłem komunistycznej propagandy. Decyzję o odbudowie podjął Stalin, ale to zapał Polaków sprawił, że została zrealizowana.
Skopiowano

Przemiany społeczno‑gospodarcze w Polsce w latach 1950–1955

Na sytuację gospodarczą Polski w pierwszej połowie lat 50. XX w. ogromny wpływ miały zmiany zachodzące w sytuacji wewnętrznej oraz zaostrzenie się warunków międzynarodowych. Dla sytuacji wewnętrznej istotna była likwidacja resztek samodzielności PPS i ostateczne jej połączenie z PPR w Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. Stanowiło to zapowiedź zmiany kursu polskiej gospodarki, która odtąd miała szybko upodabniać się do modelu sowieckiego.
Skopiowano

Oswajanie „dzikiego zachodu”. Polacy i Ziemie Odzyskane

Musiało minąć kilkadziesiąt lat zanim Polacy na ziemiach zachodnich poczuli się jak u siebie. Początki były bardzo trudne, mówi prof. Marcin Zaremba.
Skopiowano