2.20 charakteryzuje zmiany zachodzące w okresie powojennym w strukturze społeczeństwa polskiego i składzie narodowościowym państwa

Skopiowano

Materiały

Spotkania z Klio: z prof. Grzegorzem Motyką rozmawia prof. Rafał Wnuk

Spotkania z Klio: z prof. Grzegorzem Motyką – autorem książki „Akcja Wisła ’47. Komunistyczna czystka etniczna” – rozmawia prof. Rafał Wnuk.
Skopiowano