2.20 charakteryzuje zmiany zachodzące w okresie powojennym w strukturze społeczeństwa polskiego i składzie narodowościowym państwa

Skopiowano

Materiały

Społeczeństwo w powojennej Polsce – dr hab. Marta Bucholc, Uniwersytet Warszawski 

Podczas II wojny światowej zginęło 6 milionów polskich obywateli, w tym 3 miliony polskich Żydów. Powojenna Polska powstała w granicach innych niż II RP i stała się krajem jednolitym etnicznie. 🔹 Jak zmieniało się polskie społeczeństwo po II wojnie światowej? 🔹 Jakie były konsekwencje industrializacji (rozwoju przemysłu) i urbanizacji (rozbudowy miast)? 🔹 Jak wpływają na nie procesy migracyjne, które przyspieszyły po wejściu Polski do Unii Europejskiej? Czy wojna w Ukrainie zmieni strukturę polskiego społeczeństwa?
Skopiowano

Struktura społeczna społeczeństwa polskiego

Kurs wykładów "WOS w pigułce" przygotowany przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Europejskie UW. Łącznie składa się z 20 wykładów o różnej tematyce. Odc. 9 - Struktura społeczna społeczeństwa polskiego Wykłada dr hab. Łukasz Łotocki
Skopiowano

Rozproszeni Bojkowie i Łemkowie

Po zapoznaniu się z materiałem: Poznasz podstawowe fakty dotyczące akcji „Wisła”. Wskażesz, które wydarzenia wpływają na obecną sytuację Łemków i Bojków. Scharakteryzujesz elementy dziedzictwa kulturowego Łemków i Bojków. Przeanalizujesz złożoną tożsamość Łemków. Uzasadnisz rozproszenie tych grup etnicznych we współczesnej Polsce.
Skopiowano

Mniejszość żydowska w Polsce w latach 1918-2022

Prezentacja na temat historii i kultury polskich Żydów w latach 1918-2022.
Skopiowano

Spotkania z Klio: z prof. Grzegorzem Motyką rozmawia prof. Rafał Wnuk

Spotkania z Klio: z prof. Grzegorzem Motyką – autorem książki „Akcja Wisła ’47. Komunistyczna czystka etniczna” – rozmawia prof. Rafał Wnuk.
Skopiowano

Akcja „Wisła”. Rozmowa z dr. Mariuszem Zajączkowskim

Akcja „Wisła” była zbrodnią komunistyczną wymierzoną w ludność ukraińską i łemkowską. Rozpoczęła się w drugiej połowie kwietnia, a zakończyła latem 1947 r. Objęła ponad 140 tys. Ukraińców i Łemków – najwięcej z województwa rzeszowskiego. Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia rozmowy z dr. Mariuszem Zajączkowskim, historykiem z Polskiej Akademii Nauk, badaczem stosunków polsko-ukraińskich.
Skopiowano

Jeden naród, jeden kraj – zmiany narodowościowe w Polsce powojennej

Temat obejmuje zagadnienie przesiedleń ludności w latach czterdziestych i pięćdziesiątych oraz zmian terytorialnych państwa polskiego. Wprowadzenie - hasłowo (tło, rekapitulacja, kluczowe problemy) – podstawowe pojęcia, osoby i miejsce na mapie:- konferencja jałtańska i poczdamska- ekspansja ZSRR- stalinizacja, sowietyzacja
Skopiowano

Emigracja Polaków po II wojnie światowej. Rozmowa z prof. Dariuszem Stola

Po 1949 r. Polska stała się krajem niemal bez wyjścia. Było to związane z postępującym procesem jej sowietyzacji. Granicę państwową zamknięto, a zdobycie paszportu przez przeciętnego obywatela okazywało się rzeczą niemożliwą. Biuro Paszportów wchodziło w skład Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i mieściło się tylko w Warszawie. Ruch graniczny praktycznie zamarł. Zapraszamy na rozmowę z Dariuszem Stolą, profesorem z Instytutu Studiów Politycznych PAN i Uniwersytetu Warszawskiego, badaczem dziejów najnowszych, a szczególnie emigracji.
Skopiowano

Rzeczypospolite 16 grudnia godz. 21:00

Jaki zmieniał się status kobiety w PRL? Dlaczego kobiety piastowały tak niewiele wysokich stanowisk w Polsce Ludowej? Prof. Antoni Dudek rozmawia o tych i innych zaganieniach z dr Natalią Jarską.
Skopiowano