2.6 na przykładzie państw zachodnich charakteryzuje różnice programowe rządów socjaldemokratycznych, chadeckich, konserwatywnych i liberalnych w dziedzinie polityki społecznej, gospodarczej i wartości

Skopiowano

Materiały

Fala populizmu czy już tsunami?

Scenariusz lekcji podejmującej tematykę ograniczonych zasobów, popytu, podaży, moralności, polityki, ideologii, populizmu oraz odpowiedzialności rządu.
Skopiowano

Doktryny polityczne – WOS w Pigułce #8

Kurs wykładów "WOS w pigułce" przygotowany przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Europejskie UW. Łącznie składa się z 20 wykładów o różnej tematyce. Odc.8 - Doktryny polityczne Wykłada dr Marcin Tobias
Skopiowano

Współczesne idee polityczne

Po zapoznaniu się z materiałem potrafię: odróżnić system demokratyczny od niedemokratycznego, wymienić rodzaje systemów partyjnych w państwach demokratycznych, scharakteryzować ideologiczne różnice między „lewicą” a „prawicą”.
Skopiowano

Od liberalizmu do totalitaryzmu – idee polityczne

Po zapoznaniu się z materiałem: zdefiniujesz, czym jest ideologia; rozróżnisz główne demokratyczne i niedemokratyczne ideologie polityczne; rozpoznasz ideologie totalitarne; scharakteryzujesz różnice pomiędzy programami politycznymi partii politycznych; uzasadnisz, dlaczego debaty są potrzebne.
Skopiowano

Konserwatyzm a liberalizm – porównanie

Po zapoznaniu się z materiałem: Scharakteryzujesz najważniejsze założenia ideologii liberalnej i konserwatywnej w obszarze najistotniejszych wartości, poglądów na naturę człowieka oraz w odniesieniu do funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Porównasz założenia myśli liberalnej i konserwatywnej. Przeanalizujesz zakres realizacji idei konserwatywnych i liberalnych przez partie obecne na polskiej scenie politycznej.
Skopiowano

Konserwatyzm

Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz, czym jest państwo według konserwatystów. Scharakteryzujesz cele społeczne, jakie powinno realizować państwo konserwatywne. Przeanalizujesz konserwatyzm brytyjski i amerykański.
Skopiowano

Socjaldemokracja

Po zapoznaniu się z materiałem: Scharakteryzujesz cechy socjaldemokracji. Przeanalizujesz typy poleceń do ćwiczeń dotyczących socjaldemokracji. Ocenisz swoją wiedzę, wykonując zestaw ćwiczeń.
Skopiowano

Chrześcijańska demokracja – przykład

Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz genezę chrześcijańskiej demokracji. Przeanalizujesz poglądy chadecji. Wskażesz jej głównych przedstawicieli. Scharakteryzujesz wspólne cechy myśli socjaldemokratycznej i katolickiej nauki społecznej.
Skopiowano

Chrześcijańska demokracja – współcześnie

Po zapoznaniu się z materiałem: Scharakteryzujesz cele działania współczesnych partii chrześcijańsko‑demokratycznych. Sklasyfikujesz partie chadeckie na osi lewica‑prawica. Przeanalizujesz znaczenie partii chadeckich dla funkcjonowania współczesnych państw europejskich.
Skopiowano

Ideologie XX wieku

Artykuł definiujący ideologie XX wieku: konserwatyzm, liberalizm, socjalizm, komunizm, anarchizm, nacjonalizm, faszyzm, feminizm, ekologizm.
Skopiowano