2.9 wykorzystuje swoją wiedzę o doktrynie praw człowieka do scharakteryzowania praw i wolności podanych w Powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ z 1948 roku i Europejskiej konwencji praw człowieka Rady Europy z 1950 roku oraz ograniczeń w ich wykonywaniu i związanych z nimi obowiązków

Skopiowano

Materiały

Europejska Konwencja Praw Człowieka

Pełny tekst Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wartości (1950).
Skopiowano

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Pełny tekst Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948).
Skopiowano

Międzynarodowy system ochrony praw człowieka – WOS w Pigułce #16

Kurs wykładów "WOS w Pigułce" przygotowany przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Europejskie UW. Łącznie składa się z 20 wykładów o różnej tematyce. Odc. 16 - Międzynarodowy system ochrony praw człowieka Wykłada dr hab. Agnieszka Bieńczyk-Missala
Skopiowano

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz okoliczności powstania Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Scharakteryzujesz cele i wartości, które przyświecały twórcom Konwencji. Przeanalizujesz katalog praw i wolności człowieka uregulowanych w Konwencji.
Skopiowano

Współczesne systemy ochrony praw człowieka. Międzynarodowe systemy ochrony praw człowieka

Po zapoznaniu się z materiałem: Wymienisz i scharakteryzujesz wybrane komitety ONZ zajmujące się ochroną praw człowieka. Scharakteryzujesz cele działania i skuteczność instytucji w systemie uniwersalnym. Ocenisz możliwości wpływu instytucji ONZ na monitorowanie i ochronę praw człowieka we współczesnym świecie.
Skopiowano

Prawa człowieka

prawa i wolności przysługujące każdej jednostce ludzkiej (np. prawo do życia, wolności i własności). Prawa te wynikają z przyrodzonej godności ludzkiej i są niezbywalne, istnieją niezależnie od decyzji organów władzy, które nie mogą ich nikomu nadać czy odebrać. Jednym z podstawowych zadań państwa we współczesnej demokracji jest ochrona tych praw…
Skopiowano

Uniwersalny system ochrony praw człowieka

Po zapoznaniu się z materiałem potrafisz: opisywać akty prawa międzynarodowego wynegocjowane w ramach ONZ w dziedzinie praw człowieka, wymieniać organy ONZ działające na rzecz realizacji praw człowieka, Po zapoznaniu się z materiałem nauczysz się: charakteryzować efektywność ONZ w dziedzinie praw człowieka.
Skopiowano

Deklaracja praw człowieka

Zobacz w Słowniku PWN
Skopiowano