3.9 charakteryzuje przemiany społeczno-obyczajowe określane jako „rewolucja 1968 roku” (m.in. rewolta studencka, „rewolucja seksualna”) oraz ich intelektualne inspiracje (neomarksizm, „nowa lewica”)

Skopiowano

Materiały

dr hab. Łukasz Zamęcki

Współczesne zmiany społeczne i nowe ruchy protestu

Struktura społeczna i jej zmiana Współczesne społeczeństwa, czyli zbiorowości zamieszkujące dane terytorium, połączone więzami i wspólnymi instytucjami[1](np. społeczeństwo polskie), tworzą z reguły bardzo rozbudowane struktury. W ich obrębie funkcjonują grupy różniące się wykonywanym zawodem, pozycją społeczną, poczuciem tożsamości czy podzielające odmienne systemy wartości i poglądów. Te struktury…
Skopiowano

“Dumni i wściekli” (film w płatnym dostępie)

Wielka Brytania, lato 1984 roku. Grupa gejów-aktywistów pomaga górnikom podczas strajku.
Skopiowano
Skopiowano

Marksizm

Sprawdź w Encyklopedii PWN
Skopiowano