5.15 wyjaśnia pojęcia dekomunizacji i lustracji w kontekście prób wychodzenia z postkomunizmu, ujmuje te pojęcia na tle porównawczym, uwzględniając przykłady Niemiec i Czechosłowacji

Skopiowano

Materiały

Modele dekomunizacji i lustracji

Po zapoznaniu się z materiałem: Zdefiniujesz pojęcie lustracji i dekomunizacji. Wyjaśnisz historyczne uwarunkowania tych procesów. Scharakteryzujesz modele lustracji i dekomunizacji.
Skopiowano
Bistra Stoimenova, Alicja Pacewicz, Aiguste Starkutė

MIĘDZYNARODOWY SCENARIUSZ LEKCJI Pamięć zbiorowa, rozliczenia z przeszłością i konkurujące wspomnienia. Przykłady z Bułgarii, Litwy i Polski.

"Lekcja skupia się na kwestiach związanych z pamięcią zbiorową, rozliczaniem się z komunistyczną przeszłością i konkurującymi wspomnieniami w społeczeństwach trzech krajów: Bułgarii, Polski i Litwy. Podczas lekcji uczniowie pracować będą z różnymi rodzajami źródeł, które reprezentują różnorodne perspektywy i wykorzystywać będą aktywne metody uczenia się."
Skopiowano
Stanislaw Zakroczymski, Aiguste Starkute, Momchil Metodiev, Alicja Pacewicz

MIĘDZYNARODOWY SCENARIUSZ LEKCJI Zbrodnia i kara? Sprawiedliwość okresu transformacji w krajach postkomunistycznych. Przykłady z Bułgarii, Litwy, Polski i Niemiec.

Lekcja daje wgląd w złożone kwestie związane ze sprawiedliwością okresu transformacji w krajach postkomunistycznych. Do kluczowych pytań zgłębianych przez uczniów należą: Jak powinniśmy rozliczać się z komunistyczną przeszłością i ludźmi odpowiedzialnymi za komunistyczne represje i zbrodnie? Na jakie podejście zdecydowało się nasze państwo a na jakie inne państwa? Jakie są różnice pomiędzy postępowaniem karnym, lustracją i dekomunizacją? Scenariusz jest oparty m.in. na krótkich opisach prawdziwych przypadków z czterech państw (Bułgaria, Niemcy, Litwa i Polska), wykorzystuje i rozwija analizę krytyczną i odgrywanie ról.
Skopiowano

Jaki model dekomunizacji i lustracji jest najbardziej sprawiedliwy?

Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz pojęcia lustracji i dekomunizacji. Porównasz przebieg lustracji w Polsce z przebiegiem tego procesu w krajach ościennych. Rozważysz zasadność przeprowadzania lustracji i dekomunizacji w Polsce po obaleniu komunizmu.
Skopiowano

Kontrowersje wokół dekomunizacji i lustracji

Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz, dlaczego po roku 1990 w wielu miastach zmieniono nazwy ulic. Omówisz stwierdzenie premiera Jana Olszewskiego, które padło w telewizyjnym wystąpieniu w czerwcu 1992 r.: ""Wolnym narodem nie mogą rządzić ludzie zniewoleni"". Wytłumaczysz, dlaczego sprawa lustracji jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych, jeśli chodzi o rozliczenie z komunistyczną przeszłością, oraz przytoczysz argumenty jej przeciwników i zwolenników.
Skopiowano

Ślady transformacji wokół nas. Kultura materialna schyłku PRL i początków III RP

Celem projektu jest odnalezienie w domu rodzinnym oraz w najbliższej okolicy przedmiotów i miejsc, które pochodzą sprzed kilkudziesięciu lat i stanowią ślady najnowszej historii naszych miejscowości i zarazem Polski.  Po wykonaniu dokumentacji zdjęciowej uczniowie prowadzą historyczne poszukiwanie, a jego efekty prezentują w klasie, szkole, a może nawet szerzej – jako wirtualną galerię zdjęć lub wystawę przedmiotów. To propozycja na klasowy projekt czy edukacyjną wycieczkę, która może zająć kilka godzin lub kilka tygodni (wystarczy dopasować polecenia do konkretnej sytuacji i potrzeb).
Skopiowano