6.8 charakteryzuje główne postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (preambuła, relacje między najważniejszymi organami władzy, niezawisłość sądów i trójpodział władzy, prawa i obowiązki obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy dotyczące małżeństwa i rodziny)

Skopiowano

Materiały

Dlaczego warto znać Konstytucję? – Stanisław Zakroczymski, Uniwersytet Warszawski

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej to najważniejszy w Polsce akt prawny. Określa prawa, wolności i obowiązki obywateli i obywatelek. Na straży praw, które gwarantuje nam Konstytucja, stoją wolne i niezależne od polityków sądy. Konstytucja określa również fundamenty ustroju państwa. Opisane są w niej kompetencje najważniejszych władz – prezydenta, Sejmu i Senatu, rządu, Trybunału Konstytucyjnego czy Narodowego Banku Polskiego. Podstawą polskiego systemu konstytucyjnego jest wzajemna kontrola i równoważenie się władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej. 🔹 Jakie prawa gwarantuje Konstytucja? 🔹 Czego możemy oczekiwać od państwa dzięki zapisom ustawy zasadniczej? 🔹 Co robić, kiedy Konstytucja jest łamana?
Skopiowano

Konstytucja ’97 | Dudek o Historii

Opowieść profesora Dudka na temat uchwalenia Konstytucji RP z 1997r. Wykład ilustrowany archiwalnymi nagraniami i fotografiami.
Skopiowano

Podręcznik „Jak uczyć ciekawie o Konstytucji i prawie? Tydzień Konstytucyjny dla Nauczycieli i Nauczycielek”

Jak uczyć ciekawie o Konstytucji i prawie? Tydzień Konstytucyjny dla Nauczycieli i Nauczycielek” to: – 13 scenariuszy lekcji o tematyce prawnej, – wskazówki dotyczące wykorzystania aktywnych metod w pracy z uczniami, – instrukcja budowania własnych scenariuszy, – i nasze doświadczenie zdobyte podczas sześciu edycji Tygodnia Konstytucyjnego.
Skopiowano

Polskie konstytucje

Zasady konstytucyjne są dla ustroju demokratycznego tym, czym fundamenty dla budynku – to od nich zależy trwałość całej konstrukcji – czytamy w podręczniku KOSS. – Bez wiedzy o ideach suwerenności narodu, politycznego pluralizmu czy rządów prawach trudno zrozumieć życie współczesnego państwa. W kwietniu 2022 roku minęło 25 lat od uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego poświęcamy jej na tej stronie tyle miejsca.
Udostępnij
Skopiowano

Władza wykonawcza – WOS w Pigułce #1

Kurs wykładów "WOS w pigułce" przygotowany przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Europejskie UW. Łącznie składa się z 20 wykładów o różnej tematyce. Odc. 1 - Władza wykonawcza Wykłada dr hab. Tomasz Słomka
Skopiowano

Władza ustawodawcza – WOS w Pigułce #12

Kurs wykładów "WOS w pigułce" przygotowany przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Europejskie UW. Łącznie składa się z 20 wykładów o różnej tematyce. Odc. 12 - Władza ustawodawcza Wykłada dr hab. Jacek Zaleśny
Skopiowano

Podstawowe zasady ustroju RP – WOS w Pigułce #17

Kurs wykładów "WOS w Pigułce" przygotowany przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Europejskie UW. Łącznie składa się z 20 wykładów o różnej tematyce. Odc. 17 - Podstawowe zasady ustroju RP Wykłada dr hab. Jacek Wojnicki
Skopiowano

Konstytucja RP. Rozdział VIII – Sądy i trybunały. Sąd Najwyższy

W tym materiale powtórzymy wiadomości z jednego z działów wiedzy o społeczeństwie. Powtórzenie opierać się będzie na zestawie ćwiczeń interaktywnych z zakresu: sądy i trybunały, Sąd Najwyższy. W dalszej części znajdują się dokładniejsze informacje na temat tego, jak czytać polecenia oraz odpowiadać na pytania. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę.
Skopiowano

Konstytucja RP. Rozdział X – Finanse publiczne

W tym materiale powtórzymy wiadomości z jednego z działów wiedzy o społeczeństwie. Powtórzenie opierać się będzie na zestawie ćwiczeń interaktywnych z zakresu finansów publicznych oraz na pracy z tekstami źródłowymi i multimediami. W dalszej części znajdują się dokładniejsze informacje na temat tego, jak czytać polecenia oraz odpowiadać na pytania. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę.
Skopiowano

Konstytucja RP. Rozdział VII – Samorząd terytorialny

W tym materiale powtórzymy wiadomości z jednego z działów wiedzy o społeczeństwie. Powtórzenie opierać się będzie na zestawie ćwiczeń interaktywnych z zakresu samorządu terytorialnego oraz na pracy z tekstami źródłowymi i multimediami. W dalszej części znajdują się dokładniejsze informacje na temat tego, jak czytać polecenia oraz odpowiadać na pytania. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę.
Skopiowano