Władza i polityka

Skopiowano

Materiały

PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE. Podręcznik KOSS online

Rozdział podręcznika online obejmujący tematy: 1. Różne oblicza państwa 2. Demokracja – co to takiego? 3. Rola konstytucji w państwie 4. Zasady ustroju Polski 5. Jak działa parlament? 6. Prezydent i rząd, czyli władza wykonawcza w Polsce 7. Wymierzając sprawiedliwość 8. Na scenie politycznej
Skopiowano
dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz

Globalna polityka klimatyczna

Charakterystyka instytucji – działania ONZ Pierwsze działania w ramach międzynarodowej polityki klimatycznej podjęto dopiero w latach 80. XX wieku, chociaż społeczność międzynarodowa interesowała się tematyką ochrony środowiska już w latach wcześniejszych. W 1972 roku został powołany Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (United Nations Environment Programme – UNEP), który w ramach…
Skopiowano

Podręcznik „Jak uczyć ciekawie o Konstytucji i prawie? Tydzień Konstytucyjny dla Nauczycieli i Nauczycielek”

Jak uczyć ciekawie o Konstytucji i prawie? Tydzień Konstytucyjny dla Nauczycieli i Nauczycielek” to: – 13 scenariuszy lekcji o tematyce prawnej, – wskazówki dotyczące wykorzystania aktywnych metod w pracy z uczniami, – instrukcja budowania własnych scenariuszy, – i nasze doświadczenie zdobyte podczas sześciu edycji Tygodnia Konstytucyjnego.
Skopiowano