2.16 charakteryzuje najważniejsze mechanizmy sowietyzacji Polski w latach 1945–1956 (terror, propaganda, gospodarka planowa, rządy monopartyjne, przynależność do partii komunistycznej jako główna ścieżka kariery zawodowej i dobrobytu materialnego)

Skopiowano

Materiały

Stalinizm w Polsce

Kalendarium okresu "polskiego stalinizmu".
Skopiowano

Jak komuniści doszli do władzy?

Animacja przedstawiająca dojście komunistów do władzy w Polsce.
Skopiowano

Bez wyboru. Głosowania w PRL | Dudek o Historii

Opowieść profesora Dudka na temat głosowań w PRL. Wykład ilustrowany archiwalnymi nagraniami i zdjęciami.
Skopiowano

Referendum ludowe 1946 r. i wybory parlamentarne

Po zapoznaniu się z materiałami: Przeanalizujesz pytania referendum oraz to, w jakiej atmosferze przebiegało. Wyjaśnisz, dlaczego opozycja nie popierała głosowania „3XTAK”. Scharakteryzujesz sposoby wykorzystywane przez komunistów, aby zdobyć i utrzymać władzę.
Skopiowano

Okres stalinizmu w Polsce

Materiał dotyczący okresu stalinizmu w Polsce (m.in.. Inwigilacji i terroru, planu sześcioletniego, rozbudowy armii, propagandy).
Skopiowano

Sowietyzacja

Zobacz w Słowniku PWN
Skopiowano

Wybory do Sejmu PRL. Podobieństwa i różnice z systemem sowieckim

System wyborczy ZSRR był pewnym typem idealnym, który oddziaływał na systemy wszystkich państw będących pod dominacją sowiecką. Natomiast nie zawsze był on implikowany bezpośrednio - mówił w Dwójce dr Michał Siedziako, autor książki "Bez wyboru. Głosowania do Sejmu PRL (1952–1989)".
Skopiowano

Między wschodem a zachodem – polskie cele wojenne 1939 a sytuacja Polski od 1945 r.

Niniejszy temat skupia się, z wykorzystaniem źródeł, na przedstawieniu relacji polsko-rosyjskich w aspekcie społecznym, kładąc nacisk na pierwsze kontakty armii czerwonej z Polakami oraz codzienność w pobliżu garnizonu radzieckiego. Wśród źródeł znaleźć można także informacje dotyczące rozmieszczenia garnizonów, arsenału atomowego, a także materiały związane z wyjściem armii rosyjskiej z Polski. Poniższy temat w niewielkim stopniu dotyka zagadnień politycznych. Stara się pokazać życie codzienne, zakulisowe wobec wielkiej polityki.
Skopiowano

Polskie Stronnictwo Ludowe Stanisława Mikołajczyka. Rozmowa z prof. Andrzejem Paczkowskim

Mikołajczyk zdecydował się na walkę o Polskę nie na emigracji, lecz w kraju. Zdawał sobie sprawę, że może się ona zakończyć niepowodzeniem, ale mimo wszystko w jego przekonaniu należało spróbować. Zapraszamy na rozmowę z profesorem Andrzejem Paczkowskim z Polskiej Akademii Nauk, badaczem historii najnowszej, autorem biografii Stanisława Mikołajczyka.
Skopiowano

Przodownicy pracy kontra egzystencjalizm

Kiedy w Polsce przodownicy pracy bili kolejne rekordy wydajności, a w sztuce królował socrealizm, w paryskich kawiarniach Sartre propagował swoją filozofię egzystencjalizmu.
Skopiowano