2.16 charakteryzuje najważniejsze mechanizmy sowietyzacji Polski w latach 1945–1956 (terror, propaganda, gospodarka planowa, rządy monopartyjne, przynależność do partii komunistycznej jako główna ścieżka kariery zawodowej i dobrobytu materialnego)

Skopiowano

Materiały

Bez wyboru. Głosowania w PRL | Dudek o Historii

Opowieść profesora Dudka na temat głosowań w PRL. Wykład ilustrowany archiwalnymi nagraniami i zdjęciami.
Skopiowano