5.12 przedstawia główne wydarzenia związane z przełomem 1989 roku w Polsce (Okrągły Stół, wybory 4 czerwca 1989 roku, wybór gen. Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta PRL, rząd Tadeusza Mazowieckiego); wyjaśnia pojęcie wyborów kontraktowych

Skopiowano

Materiały

Generał prezydentem | Dudek o Historii

Opowieść profesora Dudka na temat prezydentury generała Jaruzelskiego. Wykład ilustrowany archiwalnymi nagraniami i zdjęciami.
Skopiowano

Wybory czerwcowe 1989 | Dudek o Historii

Opowieść profesora Dudka na temat wyborów czerwcowych 1989. Wykład ilustrowany archiwalnymi nagraniami i zdjęciami.
Skopiowano

Okrągły Stół i tajne rozmowy w Magdalence | Dudek o Historii

Opowieść profesora Dudka na temat Okrągłego Stołu. Wykład ilustrowany archiwalnymi nagraniami i zdjęciami.
Skopiowano

Przełom 1989 roku – Jacek Staniszewski, Akademia Dobrej Edukacji

Związek zawodowy „Solidarność” liczył w latach 1980–81 10 mln członków. Władza stłumiła ten masowy ruch społeczny, wprowadzając 13 grudnia 1981 r. stan wojenny. W efekcie w latach 80. rządy w Polsce nadal sprawowała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza z generałem Wojciechem Jaruzelskim na czele. Kraj pogłębiał się w kryzysie gospodarczym. Kryzys w Polsce i reformy wprowadzane w Związku Radzieckim przez Michaiła Gorbaczowa skłoniły rządzących do rozpoczęcia rozmów z opozycją. Rozpoczęto obrady przy Okrągłym Stole. 🔹 Jak przebiegały rozmowy między władzą a opozycją? 🔹 Co stało się 4 czerwca 1989 roku? 🔹 Co oznacza hasło „Wasz prezydent, nasz premier""?
Skopiowano