5.16 wskazuje, na czym polegała transformacja gospodarczo-ustrojowa realizowana w Polsce po 1989 roku, na przykładzie założeń oraz implementacji planu Sachsa-Balcerowicza

Skopiowano

Materiały

Reforma Leszka Balcerowicza, czyli spór o transformację

Po zapoznaniu się z materiałem: poznam pojęcia z ekonomii XX w., przyczyny bankructwa i dylema- ty związane z transformacją gospodarczą; nauczę się wnikliwie analizować badania opinii publicznej, filmy i wykresy, czytać ze zrozumieniem teksty publicystyczne.
Skopiowano

Łódzki dyptyk. Wyprawa w przeszłość

Album zawierający zdjęcia młodzieży biorącej udział w projekcie "Miejsca Transformacji". Dokumentuje percepcję zmian w postindustrialnym mieście. Zdjęciom towarzyszą wspomnienia dziadków i rodziców. Album opatrzony jest wstępem ekspertek.
Skopiowano

Plan Balcerowicza | Dudek o Historii

Opowieść profesora Dudka na temat planu Balcerowicza. Wykład ilustrowany archiwalnymi nagraniami i fotografiami.
Skopiowano

Lekarz i jego gorzkie lekarstwo. Sytuacja gospodarcza w III Rzeczypospolitej i plan Balcerowicza

Po zapoznaniu się z materiałem: Uzasadnisz słuszność stwierdzenia, że reformy zainicjowane przez Leszka Balcerowicza w 1990 r. w rezultacie okazały się dla wielu gorzkim lekarstwem. Omówisz założenia planu Balcerowicza. Rozstrzygniesz, czy piosenkę popularnego w latach 90. kabaretu Olgi Lipińskiej pt. A Balcerowicz wyciął nam numer można interpretować jako krytykę reformy balcerowiczowskiej.
Skopiowano
Vedrana Pribicevic, Bistra Stoimenova

MIĘDZYNARODOWY SCENARIUSZ LEKCJI Transformacyjna ruletka. Gra edukacyjna o gospodarczych aspektach transformacji.

Scenariusz lekcji wykorzystuje grę edukacyjną w celu przedstawienia gospodarczego i instytucjonalnego krajobrazu komunizmu/socjalizmu oraz wyjaśnia, jak trzy główne filary transformacji - stabilizacja, prywatyzacja i liberalizacja - przyczyniły się do stworzenia współczesnych gospodarek rynkowych w europejskich państwach postkomunistycznych. Omawiając zjawisko „przypadkowości pochodzenia” zilustrowano i porównano zmianę życia codziennego mieszkańców wraz z przeobrażaniem gospodarki. Za pomocą danych gospodarczych zaprezentowano historie losów robotników, przedsiębiorców, chłopów i właścicieli ziemskich z Bułgarii, Chorwacji, Polski i Niemiec Wschodnich, urodzonych w roku 1971 i doświadczających komunistycznego reżimu oraz gospodarki transformacyjnej i potransformacyjnej w ciągu swojego życia zawodowego.
Skopiowano

O “początku nowego świata”, czyli o wyborach 4 czerwca

Karolina Lewicka w rozmowie z prof. Andrzejem Friszke w audycji "Wieczór Radia Tok FM".
Skopiowano

Przemiany społeczno-polityczne, gospodarcze i kulturowe lat 90.

Po zapoznaniu się z materiałem: Dowiesz się, jakie były kolejne etapy budowy państwa demokratycznego w Polsce. Poznasz głównych uczestników gry politycznej w Polsce w latach 90. Dowiesz się na czym polegała tzw. terapia szokowa Leszka Balcerowicza.
Skopiowano

Historia gospodarcza po II wojnie światowej

Prezentacja dotycząca historii gospodarczej w latach 1945-2015
Skopiowano

Transformacja gospodarcza i ustrojowa. Początki III RP

Po zapoznaniu się z materiałem: Potrafię wyjaśnić pojęcie „transformacja ustrojowa”. Wiem, kiedy doszło do obrad Okrągłego Stołu. Rozumiem, że rok 1989 był przełomowy dla społeczeństwa polskiego.
Skopiowano

Etapy transformacji

Po zapoznaniu się z materiałem: Przeanalizujesz przebieg transformacji ustrojowej w Polsce. Wskażesz przyczyny transformacji systemowej w Polsce. Ocenisz znaczenie instytucjonalizacji demokracji dla jej trwałości. Scharakteryzujesz społeczno‑gospodarcze etapy transformacji.
Skopiowano